Cайт Українського інституту нормативної інформації
Разрыв

П р о е к т
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

Актуальність проблеми

Розвиток інформаційної сфери суспільного життя створює зростаюче навантаження на учасників навчально-виховного процесу в закладах освіти. Виникає потреба в пошуку ефективних шляхів, методів та інструментів опрацювання інформаційних потоків, їх оцінки і відбору. Важливо, щоб нова інформація доповнювала навчальний матеріал, сприяла розширенню та поглибленню знань учнів, підтримувала професійний рівень педагогів, сприяла ефективним управлінським рішенням. Нині школа потребує виконання інформаційної функції на якісно новому рівні.

Інформаційне забезпечення загальноосвітнього навчального закладу – це складна і доки не структурована функція. Жодним чином вона не може реалізовуватися через спрощені підходи — підключенням до інтернет чи збільшенням кількості комп’ютерної техніки. У центрі уваги має бути ІНФОРМАЦІЯ. Для шкільних потреб вона повинна попередньо готуватися шляхом відбору, систематизації, цільового спрямування, набуття відповідних форм тощо. Зрозуміло, що самостійно школа не може виконувати такі завдання.

Вирішення проблеми бачиться у централізованій підготовці освітянської інформації і передачі її на місця у готовому вигляді. Пропонований шлях здійснення інформаційної функції видається єдино правильним і найбільш ефективним в умовах української школи та її ресурсного забезпечення. Звідси і визначені напрями розгортання зусиль для побудови засобів, інструментів, технологій з оволодіння і управління інформаційними процесами. Відповідні роботи здійснюються у проекті «Інформаційне забезпечення загальноосвітнього навчального закладу».

Мета проекту і засоби інформування

Мета проекту полягає у створенні та впровадженні в практику роботи навчального закладу ефективної системи інформаційного забезпечення школярів, педагогічних працівників, керівників, методистів для вирішення навчальних, виховних, розвивальних та управлінських завдань.

Основними засобами доставки інформації до шкіл, методичних кабінетів визначені:

  • журнал «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Повне видання»;
  • журнал «ШБІЦ. Інформаційне забезпечення навчального процесу»;
  • журнал «ШБІЦ. Бібліотечна робота»;
  • комп’ютерна бібліотечно-інформаційна система «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»;
  • журнал «Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання».

Допоміжними засобами інформування учасників шкільного процесу є:

  • інформаційна технологія «Електронний міст»;
  • сайт «Інформаційне забезпечення загальноосвітнього навчального закладу» www.libcenter.com

Впровадження проекту

Періодичний журнал «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Повне видання» (далі — ШБІЦ. Повне видання) публікує опрацьовану інформацію для забезпечення навчального, виховного, розвивального процесів, адміністративного управління школою, бібліотечно-інформаційного обслуговування. Користувачам пропонуються навчальні, методичні матеріали, статті з питань виховання і розвитку дитини; керівникам спрямовуються нормативно-правові, інструктивно-роз’яснювальні документи, консультації, повідомлення; шкільним бібліотекарям надаються статті з питань забезпечення навчально-виховного процесу.
До журналу додаються матеріали для бібліографічного опису публікацій (бібліографічні картки), для всіх педагогів – попредметні бібліографічні списки нових публікацій у періодичній пресі.
Великий обсяг інформації розміщується на електронному носії (компакт-диску), де користувач може знайти додані до публікацій матеріали. До таких матеріалів належать і електронні освітні ресурси. Інформація на диску міститься в базі даних з простим пошуковим апаратом.
Користувачі журналу — педагогічний колектив школи, учні керівники, а також допоміжний персонал.

Журнал «ШБІЦ. Інформаційне забезпечення навчального процесу» призначений для адресного забезпечення лише учасників навчального процесу — учнів та вчителів. Донедавна в ньому публікувалися лише ті матеріали, котрі були віднесені до розділу «Інформаційне забезпечення навчального процесу» журналу «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. З вересня 2013 року тематика і зміст публікацій значно розширилися. Як і в попередньому виданні, до складу журналу включено електронний компакт-диск з пошуковою системою «ШБІЦ-навчальний процес».

Журнал «ШБІЦ. Бібліотечна робота» спрямовує свої публікації шкільним бібліотекарям та методистам з бібліотечних фондів. Висвітлюються методичні і організаційні питання функціонування шкільних бібліотек, їх трансформації в сучасні бібліотечно-інформаційні центри.
Зміст журналу повністю відповідає публікаціям у розділі «Бібліотечно-інформаційне обслуговування» журналу «ШБІЦ. Повне видання». До складу видання включаються бібліографічні списки, картки, компакт-диск з пошуковою системою «ШБІЦ. Бібліотечна робота».

Перша вітчизняна бібліотечно-інформаційна комп’ютерна система «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ – інфо» призначена для комплексного інформаційного обслуговування школи. База даних системи містить матеріали, які публікувалися у журналі «ШБІЦ. Повне видання», а також додаткові, що підготовлені для оприлюднення в системі.
Користувачам поставляється в якості електронного додатка у складі двох журналів: «Нові надходження» та «Інформаційний фонд (2011-2013 рр.)». Перший із них ставить метою оперативне забезпечення школи інформацією поточної (місячної) підготовки. Завдання другого журналу полягає у разовій поставці фонду матеріалів, накопленого від початку випуску журналів у світ. Система має зручний довідково-пошуковий апарат

Журнал «Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання» вирішує завдання забезпечення усіх структур освітянської галузі інформацією про нормативно-правові акти та документи іншого регуляторного характеру. Видання інформує про акти і документи з питань освіти, які прийняті у державі за останній місячний період. Додається компакт-диск з повною галузевою базою даних та базою даних усього законодавства України. Галузева база даних має розділи: «Вища освіта», «Середня освіта», «Професійно-технічна освіта», «Позашкільна освіта», «Дошкільна освіта». Нормативно-правові акти постійно підтримуються у контрольному стані.

______________________________

 

Впровадження проекту дозволить налагодити систему інформаційного забезпечення загальноосвітнього навчального закладу, яка відповідатиме вимогам реформування освітньої галузі. На шляху його розширення та удосконалення будемо вдячні за надіслані зауваження, пропозиції, корисні думки.