Cайт Українського інституту нормативної інформації
Разрыв

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1. Актуальність проблеми

     Стрімкі зрушення в суспільному житті зумовлюють необхідність змін у шкільній сфері. Реформування середньої освіти триватиме не один рік, а тому важливо якомога точніше визначити головні проблеми, вирішення яких забезпечить ефективний результат з усього комплексу освітянських завдань. Однією із таких проблем є інформаційна. Вона включає кілька головних завдань для забезпечення навчально-методичної, виховної, розвивальної, управлінської та обслуговуючої функцій навчального закладу. Назвемо їх.

     Навчальне завдання
     Набуття знань базується на інформації, якою забезпечуються учасники навчального процесу. Розвиток інформаційної сфери спричиняє зростаюче навантаження на учасників освітнього процесу, розширює горизонти пізнання.
     Стає зрозумілим, що вже нині підручник не може бути єдиним джерелом знань. Уміння працювати з різними джерелами інформації стане для дітей і вчителів обов’язковою передумовою і визначальним чинником у досягненні цілей, які ставить реформа, а саме: навчанню критичному мисленню, запровадженню індивідуальних освітніх траєкторій, компетентнісному підходу. Інформаційна платформа, як первинна ланка, забезпечить широкі можливості для навчальної перебудови, дозволить просуватися у різних її напрямах.

     Методичне завдання
     У вирішенні інформаційної проблеми актуальним постає завдання забезпечення підготовки педагогів нової формації. Саме такі педагоги мають реалізовувати новітні підходи у навчальному процесі, що задекларовані у концепції «Нова українська школа». Головною складовою у підготовці і забезпеченні роботи вчителів є модернізація предметної методичної бази та постійна підтримка їх професійного рівня на рівні сучасних потреб.

     Виховне і розвивальне завдання
     Назване завдання є надважливим в освітньому процесі. На сьогодні воно не в шкільних пріоритетах — акценти зміщено на навчальну роботу. А поза тим, наші визнані педагоги минулого на чільне місце у побудові нової системи української освіти ставили саме функцію виховання і розвитку дітей. Без сумніву, це вірне бачення, особливо в умовах побудови молодої держави, формування підростаючого покоління її громадян.
     Тому це завдання набуває особливої ваги, потребує уваги та практичних зусиль з виконання.

     Управлінське завдання
     На порядку денному освітньої реформи — підготовка корпусу директорів-новаторів навчальних закладів. Вони стають центральною фігурою освітянської структури. На їх плечі буде покладено головні обов’язки з формування в школі нового середовища. Від фахової підготовки керівників вирішальним чином залежить результат реформування.
     Від початку і надалі важливо включати директора в проблематику процесу, забезпечивши його всебічне і якісне інформування. Зміни розпочнуться тоді, коли керівник буде «в темі», чітко усвідомлюватиме весь комплекс проблемних завдань, знатиме і буде прибічником пропонованих шляхів їх вирішення. Тільки після цього він стане ключовим «агентом змін» і буде взмозі самостійно працювати у новаторських напрямах.
     Отже, управлінське завдання інформаційної проблеми полягає в створенні інноваційної платформи для ефективного реформування навчального закладу.

     Завдання з інформаційного обслуговування
     Таке обслуговування охоплює всіх учасників шкільного процесу, включаючи допоміжний персонал. Його головною метою є налагодження (впровадження) в навчальному закладі технології активного інформаційного обслуговування користувачів (технологія АВІЗО).
     Технологія передбачає попередню підготовку необхідної інформації для педагога, учня, керівника і доставку її безпосередньо до класу, на робоче місце. Слова «активне обслуговування » означає буквально: інформація «йде» до користувача.
     Нинішню технологію шкільного бібліотечного обслуговування можна зазвати «пасивною». Справді, нині користувач з власної ініціативи прямує до бібліотеки, де на нього інформація пасивно чекає.
     Звісно, активна технологія не виключає і пасивну. Але перша має превалювати і визначати ефективність інформаційного обслуговування.

2. Реалізація проекту

     Означену вище інформаційну проблему вирішує проект «Інформаційне забезпечення загальноосвітнього навчального закладу».
     Він складається з кількох робочих проектів, які вирішують відповідні завдання:

 • проект «НАВЧАННЯ» − навчальне завдання;
 • проект «МЕТОДИКА» − методичне завдання;
 • проекти «ЧИТАННЯ», «КУЛЬТУРА» − виховне і розвивальне завдання;
 • проект «УПРАВЛІННЯ» − управлінське завдання;
 • проект «ШКІЛЬНИЙ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР» − завдання з інформаційного обслуговування.

     Кожний із робочих проектів щодо шкільних потреб виконує дві основні функції.

     1. Опрацювання зовнішньої інформаційної сфери, що включає:

 • відбір із зовнішньої (поза школою) інформаційної сфери документів, які можуть бути використані в освітньому процесі;
 • зовнішню централізовану підготовку документів для потреб усіх навчальних закладів;
 • систематизацію документів за новою шкільною класифікацією;
 • накопичення документів в електронних базах даних;
 • доставку інформації до навчальних закладів;
 • впровадження і використання у школі засобів зберігання інформації, доведення її до відома кінцевих користувачів на основі нової технології обслуговування (технологія АВІЗО);

     2. Опрацювання внутрішньої інформаційної сфери, що включає:

 • автоматизований облік наявного шкільного бібліотечного фонду;
 • розподілену (кожна школа — своє) внутрішню підготовку документів, які можуть бути використані в освітньому процесі;
 • створення електронних баз даних документів власної (внутрішкільної) підготовки;
 • повну систематизацію документів інформаційного фонду за новою шкільною класифікацією;
 • бібліотечно-інформаційне обслуговування кінцевих користувачів на основі технології АВІЗО.

3. Засоби впровадження проекту

     Основними засобами впровадження проекту є автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи (АБІС), комп’ютерні бази даних індивідуального використання, періодичні друковані видання, додаткові експозиційні матеріали, електронні мережі.

     До перших із них (АБІС) відносяться:

 • шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо», як головний інструмент, який забезпечує функцію опрацювання зовнішньої інформаційної сфери;
 • автоматизована система «ШБІЦ-облік», яка забезпечує функцію опрацювання внутрішньої інформаційної сфери.

     Комп’ютерні бази даних утворюються з електронної бібліотеки «ШБІЦ-інфо». Призначаються для персонального використання вчителями-предметниками, педагогами початкової школи, а також учнями різних класів. Тут діє принцип «Кожному — своє».

     Серед баз даних можна назвати:

 • «Особиста бібліотека вчителя. Початкова школа»;
 • «Особиста бібліотека вчителя. Історія»
 • «Особиста бібліотека вчителя. Українська література» тощо, за предметами.

     Крім цього,

 • «Наставництво в дитячому читанні. Бібліотека»;
 • «Наставництво в дитячому читанні. 1 клас»;
 • «Наставництво в дитячому читанні. 2 клас»; тощо, за класами.

     Періодичні друковані видання покликані слугувати певним «містком» у нових запровадженнях для тих, хто поки що надає переваги звичним друкованим носіям. У перспективі паперові і електронні технології в нашому проекті збережуться і займатимуть рівноцінні місця. Вони будуть збалансовано доповнювати одна одну, використовуючи користувацькі переваги.
     Нині друкований блок утворюють журнали:

 • «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Повне видання»;
 • «ШБІЦ. Бібліотечна робота»;
 • «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо. Інформаційний фонд»;
 • «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо. Нові надходження».

     Додаткові експозиційні матеріали і альбоми забезпечують оперативне ознайомлення користувачів із зовнішнім інформаційним потоком, візуалізують культурні події, пам’ятні і знаменні дати. Крім цього ці ж матеріали стали першим кроком до впровадження в школі нової технології бібліотечно-інформаційного обслуговування АВІЗО.
     До таким матеріалів відносяться:

 • щомісячний експозиційний комплект «Бібліотечний вісник»;
 • щомісячний експозиційний комплект «Інформаційний порадник»;
 • Спискові альбоми (для літературного читання, за списком);
 • Читацькі альбоми (за списком).

     На електронні мережі покладаються завдання: передачі інформації; навчально-методичного супроводу впроваджувального процесу; реклами і просування проекту; комунікації із замовниками. Засобами роботи в електронних мережах є:

 • сайт «Інформаційне забезпечення загальноосвітнього навчального закладу» (www.libcenter.com);
 • технологія «Електронний міст»;
 • предметна та авторська сторінки в мережі «Фейсбук».

4. Розвиток проекту

     Впровадження і розвиток проекту дозволить налагодити систему інформаційного забезпечення загальноосвітнього навчального закладу, яка відповідатиме вимогам реформування освітньої галузі. На шляху його розширення та удосконалення будемо вдячні за надіслані зауваження, пропозиції, корисні думки.

П р о е к т
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

Актуальність проблеми

Розвиток інформаційної сфери суспільного життя створює зростаюче навантаження на учасників навчально-виховного процесу в закладах освіти. Виникає потреба в пошуку ефективних шляхів, методів та інструментів опрацювання інформаційних потоків, їх оцінки і відбору. Важливо, щоб нова інформація доповнювала навчальний матеріал, сприяла розширенню та поглибленню знань учнів, підтримувала професійний рівень педагогів, сприяла ефективним управлінським рішенням. Нині школа потребує виконання інформаційної функції на якісно новому рівні.

Інформаційне забезпечення загальноосвітнього навчального закладу – це складна і доки не структурована функція. Жодним чином вона не може реалізовуватися через спрощені підходи — підключенням до інтернет чи збільшенням кількості комп’ютерної техніки. У центрі уваги має бути ІНФОРМАЦІЯ. Для шкільних потреб вона повинна попередньо готуватися шляхом відбору, систематизації, цільового спрямування, набуття відповідних форм тощо. Зрозуміло, що самостійно школа не може виконувати такі завдання.

Вирішення проблеми бачиться у централізованій підготовці освітянської інформації і передачі її на місця у готовому вигляді. Пропонований шлях здійснення інформаційної функції видається єдино правильним і найбільш ефективним в умовах української школи та її ресурсного забезпечення. Звідси і визначені напрями розгортання зусиль для побудови засобів, інструментів, технологій з оволодіння і управління інформаційними процесами. Відповідні роботи здійснюються у проекті «Інформаційне забезпечення загальноосвітнього навчального закладу».

Мета проекту і засоби інформування

Мета проекту полягає у створенні та впровадженні в практику роботи навчального закладу ефективної системи інформаційного забезпечення школярів, педагогічних працівників, керівників, методистів для вирішення навчальних, виховних, розвивальних та управлінських завдань.

Основними засобами доставки інформації до шкіл, методичних кабінетів визначені:

 • журнал «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Повне видання»;
 • журнал «ШБІЦ. Інформаційне забезпечення навчального процесу»;
 • журнал «ШБІЦ. Бібліотечна робота»;
 • комп’ютерна бібліотечно-інформаційна система «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»;
 • журнал «Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання».

Допоміжними засобами інформування учасників шкільного процесу є:

 • інформаційна технологія «Електронний міст»;
 • сайт «Інформаційне забезпечення загальноосвітнього навчального закладу» www.libcenter.com

Впровадження проекту

Періодичний журнал «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Повне видання» (далі — ШБІЦ. Повне видання) публікує опрацьовану інформацію для забезпечення навчального, виховного, розвивального процесів, адміністративного управління школою, бібліотечно-інформаційного обслуговування. Користувачам пропонуються навчальні, методичні матеріали, статті з питань виховання і розвитку дитини; керівникам спрямовуються нормативно-правові, інструктивно-роз’яснювальні документи, консультації, повідомлення; шкільним бібліотекарям надаються статті з питань забезпечення навчально-виховного процесу.
До журналу додаються матеріали для бібліографічного опису публікацій (бібліографічні картки), для всіх педагогів – попредметні бібліографічні списки нових публікацій у періодичній пресі.
Великий обсяг інформації розміщується на електронному носії (компакт-диску), де користувач може знайти додані до публікацій матеріали. До таких матеріалів належать і електронні освітні ресурси. Інформація на диску міститься в базі даних з простим пошуковим апаратом.
Користувачі журналу — педагогічний колектив школи, учні керівники, а також допоміжний персонал.

Журнал «ШБІЦ. Інформаційне забезпечення навчального процесу» призначений для адресного забезпечення лише учасників навчального процесу — учнів та вчителів. Донедавна в ньому публікувалися лише ті матеріали, котрі були віднесені до розділу «Інформаційне забезпечення навчального процесу» журналу «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. З вересня 2013 року тематика і зміст публікацій значно розширилися. Як і в попередньому виданні, до складу журналу включено електронний компакт-диск з пошуковою системою «ШБІЦ-навчальний процес».

Журнал «ШБІЦ. Бібліотечна робота» спрямовує свої публікації шкільним бібліотекарям та методистам з бібліотечних фондів. Висвітлюються методичні і організаційні питання функціонування шкільних бібліотек, їх трансформації в сучасні бібліотечно-інформаційні центри.
Зміст журналу повністю відповідає публікаціям у розділі «Бібліотечно-інформаційне обслуговування» журналу «ШБІЦ. Повне видання». До складу видання включаються бібліографічні списки, картки, компакт-диск з пошуковою системою «ШБІЦ. Бібліотечна робота».

Перша вітчизняна бібліотечно-інформаційна комп’ютерна система «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ – інфо» призначена для комплексного інформаційного обслуговування школи. База даних системи містить матеріали, які публікувалися у журналі «ШБІЦ. Повне видання», а також додаткові, що підготовлені для оприлюднення в системі.
Користувачам поставляється в якості електронного додатка у складі двох журналів: «Нові надходження» та «Інформаційний фонд (2011-2013 рр.)». Перший із них ставить метою оперативне забезпечення школи інформацією поточної (місячної) підготовки. Завдання другого журналу полягає у разовій поставці фонду матеріалів, накопленого від початку випуску журналів у світ. Система має зручний довідково-пошуковий апарат

Журнал «Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання» вирішує завдання забезпечення усіх структур освітянської галузі інформацією про нормативно-правові акти та документи іншого регуляторного характеру. Видання інформує про акти і документи з питань освіти, які прийняті у державі за останній місячний період. Додається компакт-диск з повною галузевою базою даних та базою даних усього законодавства України. Галузева база даних має розділи: «Вища освіта», «Середня освіта», «Професійно-технічна освіта», «Позашкільна освіта», «Дошкільна освіта». Нормативно-правові акти постійно підтримуються у контрольному стані.

______________________________

 

Впровадження проекту дозволить налагодити систему інформаційного забезпечення загальноосвітнього навчального закладу, яка відповідатиме вимогам реформування освітньої галузі. На шляху його розширення та удосконалення будемо вдячні за надіслані зауваження, пропозиції, корисні думки.