Cайт Українського інституту нормативної інформації
Разрыв

ЗМІСТ ПРОЄКТУ
«Інформаційне забезпечення закладу загальної середньої освіти»

1. Актуальність проблеми

     Стрімкі зрушення в суспільному житті зумовлюють необхідність змін у шкільній сфері. Реформування середньої освіти триватиме не один рік, а тому важливо якомога точніше визначити головні проблеми, вирішення яких забезпечить ефективний результат з усього комплексу освітянських завдань. Однією із таких проблем є інформаційна. Вона включає кілька головних завдань для забезпечення навчально-методичної, виховної, розвивальної, управлінської та обслуговуючої функцій навчального закладу. Назвемо їх.

     Навчальне завдання
     Набуття знань базується на інформації, якою забезпечуються учасники навчального процесу. Розвиток інформаційної сфери спричиняє зростаюче навантаження на учасників освітнього процесу, розширює горизонти пізнання.
     Стає зрозумілим, що вже нині підручник не може бути єдиним джерелом знань. Уміння працювати з різними джерелами інформації стане для дітей і вчителів обов’язковою передумовою і визначальним чинником у досягненні цілей, які ставить реформа, а саме: навчанню критичному мисленню, запровадженню індивідуальних освітніх траєкторій, компетентнісному підходу. Інформаційна платформа, як первинна ланка, забезпечить широкі можливості для навчальної перебудови, дозволить просуватися у різних її напрямах.

     Методичне завдання
     У вирішенні інформаційної проблеми актуальним постає завдання забезпечення підготовки педагогів нової формації. Саме такі педагоги мають реалізовувати новітні підходи у навчальному процесі, що задекларовані у концепції «Нова українська школа». Головною складовою у підготовці і забезпеченні роботи вчителів є модернізація предметної методичної бази та постійна підтримка їх професійного рівня на рівні сучасних потреб.

     Виховне і розвивальне завдання
     Назване завдання є надважливим в освітньому процесі. На сьогодні воно не в шкільних пріоритетах – акценти зміщено на навчальну роботу. А поза тим, наші визнані педагоги минулого на чільне місце у побудові нової системи української освіти ставили саме функцію виховання і розвитку дітей. Без сумніву, це вірне бачення, особливо в умовах побудови молодої держави, формування підростаючого покоління її громадян.
     Тому це завдання набуває особливої ваги, потребує уваги та практичних зусиль з виконання.

     Управлінське завдання
     На порядку денному освітньої реформи – підготовка корпусу директорів-новаторів навчальних закладів. Вони стають центральною фігурою освітянської структури. На їх плечі буде покладено головні обов’язки з формування в школі нового середовища. Від фахової підготовки керівників вирішальним чином залежить результат реформування.
     Від початку і надалі важливо включати директора в проблематику процесу, забезпечивши його всебічне і якісне інформування. Зміни розпочнуться тоді, коли керівник буде «в темі», чітко усвідомлюватиме весь комплекс проблемних завдань, знатиме і буде прибічником пропонованих шляхів їх вирішення.
     Тільки після цього він стане ключовим «агентом змін» і буде взмозі самостійно працювати у новаторських напрямах.
     Отже, управлінське завдання інформаційної проблеми полягає в створенні інноваційної платформи для ефективного реформування навчального закладу.

     Завдання з інформаційного обслуговування
     Таке обслуговування охоплює всіх учасників шкільного процесу, включаючи допоміжний персонал. Його головною метою є налагодження (впровадження) в навчальному закладі технології активного випереджувального інформаційного забезпечення і обслуговування користувачів (технологія АВІЗО).
     Технологія передбачає попередню підготовку необхідної інформації для педагога, учня, керівника і доставку її безпосередньо до класу, на робоче місце. Слова «активне обслуговування » означає буквально: інформація «йде» до користувача.
     Нинішню технологію шкільного бібліотечного обслуговування можна назвати «пасивною». Справді, нині користувач з власної ініціативи прямує до бібліотеки, де на нього інформація пасивно чекає.
     Звісно, активне обслуговування не виключає і пасивного. Але перше має превалювати і визначати ефективність інформаційного обслуговування.

2. Структура проєкту

     2.1. Учасники проєкту

     Означену вище інформаційну проблему вирішує проєкт «Інформаційне забезпечення закладу загальної середньої освіти». Його виконавцями є дві сторони: проєктно-впроваджувальна організація (з одного боку) і шкільна бібліотека (з другого боку). Перша із них виконує проєктні функції –створює автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи (АБІС), експлуатаційні технології, інші засоби.
     Ця ж організація бере на себе головне: наповнення однієї із двох АБІС вже підготовленою для шкільного використання інформацією - контентом Для цього здійснює централізовану (для всіх шкіл) підготовку навчальних, виховних, розвивальних та інших матеріалів, що призначаються для поставки і бібліотечно-інформаційного обслуговування учасників освітнього процесу на місцях. Перелічені вище матеріали складають «зовнішній» (створений поза школою) інформаційний фонд. Водночас ця ж організація супроводжує впровадження проєктних рішень у практику роботи.

     Друга сторона (шкільна бібліотека) бере на себе виконання таких функцій:

 • впровадження проєктних рішень;
 • підготовку власного інформаційного фонду на основі своїх інформаційних ресурсів. Такий фонд називають «внутрішнім»;
 • автоматизоване виконання бібліотечно-бібліографічних операцій, в тому числі створення електронного каталогу, ведення бухгалтерського обліку наявного бібліотечного фонду;
 • налагодження принципово нової технології бібліотечно-інформаційного обслуговування, яка отримала назву «технологія АВІЗО»;
 • створення у школі нового бібліотечно-інформаційного середовища, яке передбачає нове оснащення, переоформлення приміщень не лише бібліотеки, а й класів (кабінетів), коридорів, фойє школи.

     Вони наповнюються новими експозиційними, альбомними, виставковими матеріалами, які створюють у навчальному закладі сучасне освітянське оточення, поглиблюють і розширюють предметні знання, сприяють виховним та розвивальним цілям;

 • підтримку і розвиток внутрішнього інформаційного фонду, постійне оновлення зовнішнього інформаційного фонду.

     2.2. Шкільний бібліотечно-інформаційний центр

     З метою реформування бібліотеки в інформаційний центр, для виконання нею нових функцій проєкто-впроваджувальна організація поставляє на місця цілісний комплекс засобів, інструментів, технологій, матеріалів (в тому числі АБІС), який називається «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр» (ШБІЦ). Така поставка має форму кабінетної – за аналогією з поставками предметних кабінетів.

     Кабінетна поставка, одначе, не виключає можливості надходження до школи окремих її складових, наприклад АБІС чи інших. Повна комплектація ШБІЦ включає:

 • АБІС «ШБІЦ-інфо»;
 • АБІС «ШБІЦ-облік»;
 • АБД (автоматизована база даних) «Середня освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання»;
 • Технологія АВІЗО;
 • Нове бібліотечно-інформаційне середовище школи;
 • Забезпечуючі ресурси.

     2.3. Автоматизовані бази знань (АБЗ) індивідуального користування

     Автоматизовані бази знань (АБЗ) індивідуального користування призначаються для вчителів початкової школи і предметників, а також учнів. Вчителям спрямовуються АБЗ серії «Особиста бібліотека вчителя». Бази знань включають електронні навчальні, методичні та нормативні документи для навчальної роботи вчителя. Для основної і старшої школи серія випускається за навчальними предметами і всіма класами.

     Учням адресуються автоматизовані бази знань (АБЗ) серії «Особиста бібліотека школяра». Для основної і старшої школи серія включає бази за класами і всіма предметами. Містять:

 • навчальні матеріали за кожним предметом, класом, навчальною програмою, темою;
 • виховні матеріали для відповідного класу;
 • розвивальні матеріали для саморозвитку (свого віку).

     Окремо учням і вчителям з літератури пропонується АБЗ «Наставництво в дитячому читанні» (початкова і основна школи). У базі містяться матеріали для вивчення української та зарубіжної літератур, а саме: літературні картки, презентації, повні тексти літературних творів, або їх скорочені перекази чи авторські уривки. Охоплює програмне, додаткове читання, а для початкової школи – ще й дозвіллєве (позакласне) читання.

     2.4. Електронні періодичні видання

     Надзвичайно цікава і перспективна складова проєкту. Особливе місце займає журнал Бібліотечний вісник». Він охоплює найактуальніші питання шкільного освітнього процесу. Впроваджує в школі технологію АВІЗО. Для навчального процесу використовує АБІС «ШБІЦ-інфо» або АБД «Особиста бібліотека вчителя». Перебудовує роботу бібліотекаря, спрямовує головні зусилля на впровадження електронних обслуговуючих технологій у навчальному закладі. Відкриває шлях до нового змісту роботи бібліотеки як інформаційного центру.
     Інноваційними є інші електронні журнали: «Книги України», «Читацький вісник», «Учительський вісник». Цікавим новаторським виданням є «Вісник дошкілля». Він стане першим добрим вісником з реалізації реформи дошкільної освіти, про яку заявила Міністр освіти і науки Ганна Новосад.

     Важливо! Електронні періодичні видання «розвертають» зусилля проектувальників у бік прямого обслуговування користувачів. Тобто, останні є кінцевими споживачами інформаційної продукції. Бібліотека займає посередницьке становище, ретранслює інформацію до користувачів. Реалізація рішення можлива лише з використанням електронних комунікаційних засобів.

     2.4. Друковані періодичні видання

     Пропонується цікава і перспективна складова проєкту − електронний журнал «Шкільний вісник».

     Випускаються дві серії журналу: для вчителів-предметників основної і старшої школи, а також для учнів кожного класу – з 1 по 11. Наприклад, «Шкільний вісник (учителю, історія)», або «Шкільний вісник (учню, 5 клас)»
     Забезпечує пряме (на плечі «Розробник – Замовник») інформаційне обслуговування вчителів, учнів за технологією АВІЗО. Обидві категорії користувачів отримують матеріали до кожної із тем, що вивчатимуться в наступному місяці.
     Журнал щомісячний, розповсюджується за передплатою, мінімальний термін передплати – 1 місяць. Спосіб доставки до користувача – електронна пошта або через файлообмінник за заданим ключем.

     2.5. Друковані періодичні видання

     До цієї складової проєкту включаються друковані журнали-інновації: «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Повне видання», «Бібліотечна робота», «Нові надходження».
     Перший із них призначається всім учасникам освітнього процесу – багатофункціональний. Другий адресується шкільним бібліотекарям, третій – тим, хто придбав автоматизовану бібліотечно-інформаційну систему «ШБІЦ-інфо» (для поповнення новими документами).

     Журнал «Середня освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання» призначений для керівників школи. Випускається один раз на рік – на початку навчального року. Включає зібрання чинних нормативно-правових актів вищих органів влади, накази, листи, роз’яснення МОН, інших міністерств і відомств з питань середньої освіти.

     2.6. Книжкові видання

     Книжкові видання «Учительські кодекси» випускаються на допомогу вчителю. В них зібрано нормативно-правові і роз яснювальні документи з питань організації і планування освітнього процесув початковій, основній і старшій школах.

3. Електронні мережі

     На електронні мережі покладаються завдання: передачі інформації; навчально-методичного супроводу впроваджувального процесу; реклами і просування проєкту; комунікації із замовниками. Засобами роботи в електронних мережах є:

 • сайт «Інформаційне забезпечення загальноосвітнього навчального закладу» (www.libcenter.com);
 • Фейсбук-сторінка «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр» https://www.facebook.com.

4. Розвиток проєкту

     Впровадження і розвиток проєкту дозволить налагодити систему інформа-ційного забезпечення загальноосвітнього навчального закладу, яка відповідатиме вимогам реформування освітньої галузі. Проєктні зусилля і технологічні рішення будуть зосереджуватися на прямому інформаційному обслуговуванні учасників освітнього процесу.
     Шкільній бібліотеці відводиться роль активного посередника у просуванні матеріалів до вчителів й учнів. Тут же вирішуються завдання з роз’яснення і навчання учасників правилам роботи з інформаційними продуктами. Бібліотека має реформуватися в сучасний інформаційний центр зі значно ширшими і глибшими функціями у порівнянні з нинішніми.

     На шляху реалізації проєкту будемо вдячні за надіслані зауваження, пропозиції, корисні думки.

     Звернення і запитання очікуємо за такими реквізитами:

Поштова адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича 172, кімната 720
тел./факс: (044) 528-22-16, (050) 699-64-54, (067) 474-59-55
e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Прокопчук Ольга Юріївна

 

________________________________