Cайт Українського інституту нормативної інформації
Разрыв

Підрозділ «Бачення і перспективи»

Призначення підрозділувиокремлення і збір найбільш значимих, на наш погляд, висловлювань фахівців про все, що стосується дитячого читання і зачіпає питання виховання та розвитку молоді у поєднанні. Ці висловлювання відображають позиції окремих авторів, одначе складають виокремлену цілісну картину трансформаційних процесів, що відбуваються в сучасній школі. Зміст сказаного дозволить відкинути другорядне, зосередитися на головному, стане підґрунтям для спрямованого обговорення і напрацювання нагальних рішень з проблемних напрямів.

Тема висловлювання Дата розміщення витягів на сайті
31.08.2015
31.08.2015
08.08.2015
08.08.2015
08.08.2015
08.08.2015
10.07.2015
10.07.2015
10.07.2015