Cайт Українського інституту нормативної інформації

ЗАМОВЛЕННЯ
на придбання (передплату) інформаційного продукту
3. Замовник
Примітка: якщо замовником є фізична особа, то реквізити 3.1–3.3 не заповняються.