Cайт Українського інституту нормативної інформації
Разрыв

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА
(редакція 1)

Загальні положення

1. Інструкція встановлює правила використання комп'ютерної системи «ШБІЦвипуск» для перегляду електронних додатків до публікацій у журналах «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Повне видання», «Інформаційне забезпечення навчального процесу», «Бібліотечна робота».
2. Усі публікації поділяються на два види: інформаційні паспорти та статті.. Наявність електронного додатка до публікації засвідчується у журналі спеціальним посиланням у вигляді піктограми (зображення компакт-диску) і короткого тексту з номером додатка. У статтях електронні додатки нумеруються в межах однієї публікації.
Наприклад, піктограма диску разом зі знаком оклику і далі текст - див. додаток 4.
3. В інформаційних паспортах електронні додатки «прив'язані» до окремих частин паспорту з відповідною нумерацією. Тому, посилання на наявність електронного додатка в інформаційних паспортах додатково включає номер частини.
Наприклад, піктограма, див. част. 3, додаток 2.
4. Робоче вікно можна умовно поділити на три частини (див. зображення на екрані):
   
5. У лівій частині екрана відображається перелік прізвищ авторів публікацій, електронні додатки до яких подані на диску. Прізвища згруповані за видами публікацій (інформаційні паспорти, статті).
6. Права частина екрана поділяється на верхню і нижню панелі. У верхній панелі («Назва публікації») відображаються назви публікацій даного виду в журналі. У нижній панелі («Додатки») - список додатків до вибраної у верхній панелі публікації.
7. Активізація курсора на прізвищі конкретного автора (ліва частина екрана) автоматично позиціонує:
 
  • назву авторської публікації (верхня панель правої частини екрана);
  • перелік додатків до цієї публікації (нижня панель правої частини екрана).
8. Вибраний електронний додаток відкривається подвійним кліком мишки.

Використання додатків

9. Електронні додатки представлені у системі текстовими файлами, графічними зображеннями, схемами, фотодокументами, таблицями тощо, подаються у форматі редактора Microsoft Office Word (Excel) 2000 і вище; відображаються у цьому ж редакторі або в редакторі OpenOffice.org 3.0 і вище. Це дає можливість редагувати додатки не змінюючи їх зміст на компакт-диску.
10. Для перегляду презентацій у форматі Microsoft Office PowerPoint (pps) на диску розміщено безкоштовне програмне забезпечення, яке автоматично запускає презентацію. При першому запуску пропонується прийняти ліцензійні умови використання (потрібно натиснути кнопку "Принять"). При подальших запусках діалогове вікно більше не з'являється.
11. Якщо на комп'ютері не встановлений програвач для відеофайлів (відеофайл не відкривається автоматично) або якщо файл відображається не коректно (немає зображення або звуку), то необхідно встановити додаткову програму для розкодування та перегляду відеофайлів.
На диску в папці "Програми" знаходиться файл K-Lite_Codec_Pack_670_Full.exe, який потрібно скопіювати на комп'ютер, запустити його, а потім знову спробувати відкрити додаток (відеофайл).
12. Якщо на комп'ютері не встановлено програмне забезпечення для перегляду файлів якогось типу, програма запропонує спробувати відкрити файл через Explorer, а коли й це не вдасться, - зберегти файл на диск. Далі можна самостійно відшукати та встановити потрібну програму і переглянути збережений файл.