Cайт Українського інституту нормативної інформації
Разрыв

ДОРЕФОРМУВАЛИСЯ!

ЗАЯВА
секретаріату НСПУ щодо проекту нового Державного стандарту
базової середньої освіти, розробленого МОУ

     Секретаріат Національної спілки письменників України висловлює занепокоєння і звертається до Міністерства освіти України з проханням надати роз’яснення щодо нового проекту Державного стандарту базової середньої освіти, з якого фактично зникла шкільна літературна освіта.
     Ми обурені, що під виглядом посилення вивчення мов можуть бути знищені предмети «українська література» та «зарубіжна література», які (в разі затвердження Держстандарту) увійдуть до єдиного інтегрованого курсу лише як ілюстрації до мовних явищ.

     Переконані, що перейменування «української літератури» та «зарубіжної літератури» на розмиті за змістом і значенням відповідно «оригінальну літературу» і «перекладну літературу» насправді має на меті не просто змінити назви предметів на «більш сучасні», але несуть у собі безпрецедентну загрозу обмежити учнів в отриманні знань з художньої літератури, зокрема – позбавити їх можливості знайомства з класичною і сучасною літературою України.

     На сьогодні показовою є гостра реакція на текст проекту нового Державного стандарту базової середньої освіти усієї української педагогічної спільноти. Таку ж негативну реакцію пункти проекту викликають і в керівництва НСПУ. На нашу думку, проект є неприйнятним, адже в ньому багато говориться про «всебічний розвиток», «навчання і виховання здобувачів освіти», «виявлення їхніх обдарувань», «розвиток талантів і здібностей», «формування компетентностей, необхідних для соціалізації та громадянської активності» тощо, але нічого – про українську художню літературу.

     Нас обурює і непокоїть і те, що мовно-літературна галузь у новому проекті спрямована винятково на вивчення мов. А саме, дивним чином сформульовано розділ «Знання» в додатку 1 «Компетентнісний потенціал мовно-літературної галузі»: Знання (державна мова, рідна мова (у разі відмінності від державної); Знання (іноземні мови).
     Саме це свідчить про повну відсутність в проекті української і зарубіжної літератури як предметів, більш того – літературний компонент у проекті становить не більше 10%, і має суто прикладну функцію засобу вивчення мови.

     Історія української літератури – це історія боротьби за слово і мову, за можливість висловитись і бути почутими, більшою частиною вона драматична – письменників знищували, їхні книги спалювали, забороняли і вилучали наклади. Ми не хочемо, щоб наша література була знову репресована, і цього разу – ще й на рівні шкільної освіти!

     Художня література робить із людини Людину, виховує гармонійну особистість, патріотизм, почуття смаку, любов до культури свого народу, своєї держави та світової. Крізь призму вивчення української літератури формується український менталітет, стверджуються духовні цінності та орієнтири для молодого покоління. Саме тому ми не маємо право допустити знищення цих предметів на рівні шкільної освіти.

Секретаріат Національної спілки письменників України.

Джерело: сайт: Українська літературна газета, 23.03.2020 р.
https://litgazeta.com.ua...