Cайт Українського інституту нормативної інформації
Разрыв
Юрій Зражевський, керівник проекту
Наші пріоритети

     Новий навчальний рік розпочався. Цьогоріч визначили для себе пріоритети у проєктній роботі задля поставки до шкіл нових інформаційних продуктів, сучасних засобів і технологічних рішень. Головною метою наших зусиль залишається комплексне інформаційне забезпечення навчальних закладів.

     Донедавна в центрі уваги був шкільний бібліотекар – як найбільш наближений до інформаційних завдань фахівець. На сьогодні для бібліотеки – майбутнього інформаційного центру – підготовлено величезну кількість нового освітнього матеріалу, три вітчизняних автоматизованих бібліотечно-інформаційних системи (АБІС): «ШБІЦ-інфо», «ШБІЦ-облік», «Середня освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання».
     Протягом тривалого періоду створена унікальна технологія активного випереджального інформаційного забезпечення і обслуговування (АВІЗО), запроваджено засоби поповнення шкільного електронного фонду новими щомісячними надходженнями (журнал «Нові надходження»), розпочато випуск у світ електронного журналу «Бібліотечний вісник» для внутрішнього шкільного обслуговування учасників освітнього процесу, запущено в дію індивідуальне централізоване (з Києва) обслуговування вчителів та школярів.

     Нині можна з упевненістю констатувати, що для українських шкільних бібліотек підготовлено повний комплекс засобів і технологій з їх реформування в сучасні інформаційні центри. Такий комплекс стає надійною інформаційно-методичною основою для Нової української школи. Поставка до шкіл здійснюється у вигляді укомплектованого шкільного бібліотечно-інформаційного центру (ШБІЦ) – за аналогією з поставками предметних кабінетів.

     Як відомо, модернізація шкільної бібліотеки не входить до переліку нагальних завдань у реформуванні шкільної освіти. І це в той час, коли ІНФОРМАЦІЯ стає стратегічним чинником розвитку освіти. Нам пропонують обходитися інтернетом чи загальнодержавною цифровою платформою, яка запланована до створення 4 роки тому.
     Не вдаючися до детальної критики такого бачення, зазначимо лише: кожна школа має будувати освітній процес спираючись на свій потенціал. Сюди включається і фаховий рівень педагогів, і кращі методики роботи, і матеріально-технічні ресурси та багато іншого, що визначає характеристики навчального закладу. Звідси з’являється академічна свобода вчителя, накопичується продуктивний педагогічний досвід, формуються особливості освітнього процесу, утверджується високий авторитет школи, утворюється конкурентне освітнє середовище. Так діють у всьому світі.

     Процес поступового набуття навчальним закладом свого внутрішнього освітнього потенціалу є невідворотним. Нині він все виразніше проявляється у приватних школах, гімназіях, ліцеях. Становлення нової школи напряму залежить від особистості директора закладу – не лише як адміністратора, але й як педагога з широким і перспективним баченням шляхів розвитку освіти. Ось чому особливу надію у вирішенні проблеми реформування шкільної бібліотеки ми покладаємо на директора школи.

     Встановлення ділового спілкування з керівництвом школи, роз’яснення, демонстрування, переконання, навчання новому – це те, що у новому навчальному році складе для нас ПРІОРИТЕТ № 1. Така комунікація вестиметься через короткострокові курси у нашому консультативно-тренінговому центрі.
     Наступний ПРІОРИТЕТ (№ 2) передбачає комплексну поставку ШБІЦ до шкіл, які виявлять бажання запровадити у себе пілотний проект, здійснювати функції опорного навчально-методичного центру.

     Для шкіл, які вже розпочали новаторські роботи з реформування бібліотек, у новому навчальному році збережеться поставка окремих складових ШБІЦ – автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем, технології АВІЗО та іншого. Ці роботи є ПРІОРИТЕТОМ № 3.

     Буде розширено тематичний план консультативно-тренінгового центру для підвищення кваліфікації бібліотекарів, директорів шкіл, їх заступників з навчальної і виховної роботи, вчителів початкової школи – маємо ПРІОРИТЕТ № 4.

     У цьому навчальному році активно розвиватиметься видання електронних журналів загальношкільного обслуговування, індивідуального використання вчителями, учнями. До таких належать: «Бібліотечний вісник», «Каталог книг України», «Особиста бібліотека вчителя», «Наставництво в дитячому читанні» та інші. Робота над електронними виданнями стане ПРІОРИТЕТОМ № 5.

     Зовсім скоро розпочнеться нова велика робота над крупним проєктом з інформаційного забезпечення дошкільних навчальних закладів. Вона повністю відповідатиме цілям і завданням реформування дошкільної освіти, які нещодавно проголосила Міністр освіти і науки України Ганна Новосад. Цей напрям буде ПРІОРИТЕТОМ № 6.

     Насамкінець хотілося зауважити наступне. Названі вище пріоритети відображають тенденції в розвитку вітчизняної освіти, і спрямовані на випереджальне їх забезпечення. Очікуємо, що в школах зуміють оцінити перспективи пропонованих змін та інновацій. У результаті – керівники приймуть рішення щодо їх впровадження в практику освітнього процесу.

Ю. Зражевський, керівник проєкту
«Інформаційне забезпечення закладу загальної середньої освіти»