Cайт Українського інституту нормативної інформації
Разрыв
Софія РУСОВА, великий український педагог, фундатор дошкільного виховання, письменниця, літературознавиця, громадська діячка Софія РУСОВА,
великий український педагог, фундатор дошкільного виховання, письменниця, літературознавиця, громадська діячка.
Праця «Теорія і практика дошкільного виховання» (витяги).
Український громадський видавничий фонд / Прага / 1924
 

Про нового вчителя і виховання

     «Нам так бракує для відбудування нашої держави, для освіти нашого народу освічених людей, що виховання дітей, підготовка педагогів набірає особливого значення (тут і далі виділення тексту наше — Ред.). В наші часи бути гарним педагогом — це бути справжнім реформатором майбутнього життя України, бути апостолом Правди і Науки. Тільки великим зусиллям таких апостолів України матиме чесних діячів-патріотів, вмілих практичних робітників, і соціально-об’єднану, інтелектуально-розвинену народну масу.»
(стор. 64)
 
«Головне завдання виховання — вироблення характера. Людину ми найбільш цінимо не за її знання, а за її характер — він найбільше важить в зносинах людей між собою, він дає змогу людині осягнути найвищі моральні блага.»
(стор. 68)

Від редакції:
     Короткі, але наскільки місткі фрази українського педагога: практика, великого Вихователя нашої молоді. Якби ми глибше вчитувалися у раніше нами ж створене, написане, то не довелося б запозичувати чужий досвід, зазирати в щілини закордонних освітніх систем. Пропоновані висловлювання зосереджують увагу на головному, визначальному. Сказане вказує прямий шлях до реформування української освіти на нових принципах.
     Чи може в НУШ проголосили пріоритетним чинником реформування підготовку нового вчителя? Чи визначили головним завданням школи ВИХОВАННЯ, а не знаннєву (компетентнісну) підготовку? Все це є очевидним і завжди реалізовувалося молодими державами першочергово! У тому числі і радянською системою освіти.
     Відповіді на означені питання сьогодні дає саме життя. Для цього достатньо звернутися до спостережень, педагогічного досвіду, шкільної практики, суспільних і виробничих запитів.
     Тож чи правильно визначено головні завдання для НУШ і шляхи їх досягнення?