Cайт Українського інституту нормативної інформації
Разрыв

ПИТАННЯ ДО ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИРІШЕННЯ

     Чергові заняття на консультативно-тренінгових курсах засвідчили кілька питань, які потребують роз’яснень і перспективного вирішення. Зупинимося на них.

     1. Щодо інформаційного забезпечення бібліотек спеціалізованих шкіл та шкіл з інклюзивною освітою. Тут маємо великі проблеми з навчально-методичним забезпеченням освітнього процесу. Вони існували і раніше, а з впровадженням інклюзії у звичайних школах — ще більш загострилися.

     На жаль, у державі приділяється недостатня увага згаданому забезпеченню. Часто педагоги і бібліотекарі самостійно готують потрібні матеріали, формують шкільний спеціальний бібліотечний фонд. Кожна школа вирішує ці проблеми автономно, не використовуючи вже готові напрацювання колег чи науковців.

     Щоправда, існує некомерційна організація «Фонд Порошенка», де опікуються питаннями інклюзії. Але цього замало, потрібна ґрунтовна і щодення робота з практичного становлення інклюзії в сьогоднішніх умовах. Початком такої роботи може стати інформаційна складова, що поєднає педагогів з середовищем спеціалістів різних профілів, створить допоміжну мережу комунікації і навчально-методичного забезпечення.

     У розмові з представником Білоцерковської спеціалізованої школи ми домовилися про започаткування спільної роботи зі створення інформаційного фонду з інклюзивної освіти.

     2. Про форми та способи оплати інформаційних продуктів. Слухачі нарікали на відсутність коштів для придбання великих АБІС, зокрема «ШБІЦ-інфо». У відповідь ми звертали увагу на те, що на місцях директори мають включати потрібні в заявки до районних відділів освіти для фінансування в наступному році. Значно простіше це питання вирішується нині в об’єднаних територіальних громадах, де фінансові ресурси забезпечуються з місцевих бюджетів.
      Нарешті, для оперативного придбання інформаційних продуктів, ми запровадили максимально спрощену форму — ліцензійну поставку тривалістю на один рік. Це відкриває можливість оперативної поставки продукту до школи і невідкладного початку роботи з його впровадження. Величина річного платежу прийнятна і дозволяє це здійснити навіть за рахунок макулатурних доходів.

     3. На курсах слухачі відкривають для себе багато нового, досі незнаного. Природно, що це потребує певного часу для переосмислення, погодження з колегами, керівництвом школи, врешті — формування власного переконання в доцільності і ефективності реформаторських зусиль. Для перших наших слухачів вказаний час минає. А тому ми переходимо до практичних кроків з побудови ШБІЦ. Для цього готуємо плани спільної роботи, де прописуємо дії кожної сторони. Такі плани невдовзі будуть направлені на місця.

     4. Слухачі висловили побажання продовжувати наші зустрічі для детальнішого ознайомлення з новинками проектного процесу, технологіями їх впровадження. У цьому зв’язку, ми на початку наступного року оголосимо набір на курси за іншими програмами. Вони охоплюватимуть такі складові ШБІЦ: технологія АВІЗО; оформлення бібліотечно-інформаційного середовища школи; автоматизована бібліотечно-інформаційна система «ШБІЦ-облік» та інші. Тож запрошуємо наших прихильників запланувати візити до Києва, де крім всього, будемо обмінюватися думками і пропозиціями щодо подальшого становлення пілотних ШБІЦ на місцях.

Ю. Зражевський, керівник проекту