Cайт Українського інституту нормативної інформації
Разрыв

ПРО СІМЕЙНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ

     Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект наказу «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах».

     Проект наказу розроблено з метою встановлення єдиних підходів до врегулювання порядку здобуття загальної середньої освіти за ІНДИВІДУАЛЬНОЮ формою відповідно до Закону України «Про освіту».

     Разом із цим, проект передбачає:

  • визначення особливостей здобуття освіти за екстернатною (екстернат), сімейною (домашньою) формами та педагогічним патронажем, які є різновидами індивідуальної форми здобуття освіти, згідно Закону України «Про освіту».
  • створення умов для впровадження нових форм здобуття загальної середньої освіти — сімейної (домашньої) та педагогічного патронажу.

     З проектом наказу можна ознайомитися за посиланням:
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proekt-nakazu-pro-vnesennya-zmin-do-polozhennya-pro-individualnu-formu-navchannya-v-zagalnoosvitnih-navchalnih-zakladah

     Наш коментар:

     Інтерес до цього проекту наказу викликаний підвищеною увагою до запровадження за новим законом «Про освіту» сімейної (домашньої) форми навчання. Для країн, де освіта має належний рівень і відповідає суспільним та господарським вимогам, сімейна форма навчання забезпечує лише невелику групу замовників освітніх послуг, де вона найчастіше є вимушеною.
     Для України ж ця група динамічно розширюється за рахунок тих, хто вважає рівень шкільної освіти незадовільним. Такі батьки беруть на себе відповідальність за освіту дітей і самостійно забезпечують навчальний процес. Отже, перехід на сімейну форму здійснюється батьками ще й задля підвищення ефективності та якості навчального процесу.

     Можливо, за результатами успішних освітніх реформ цей чинник поступово буде втрачати визначальне значення, але поки він лише набирає ваги. Тому, нами розпочато підготовку інноваційних навчальних документів нового змісту, які отримали назву «Самовчитель». Їх метою є допомога дітям та їх наставникам в організації самостійної роботи з оволодіння знаннями за навчальною програмою.
Названі документи в наступному році будуть публікуватися в наших періодичних журналах «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр» та включатися до електронної бібліотеки «ШБІЦ-інфо».

______________________________