Cайт Українського інституту нормативної інформації
Разрыв
Вікторія ГУРСЬКА,
школа № 39, м. Кам’янське (Дніпродзержинськ)
З коментаря у Фейсбуці
 

Про роль історії в становленні молоді

     Особливу роль у збереженні та розвитку національної самосвідомості завжди відігравали школа й учитель. Побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на Людину, її духовну культуру, виховання ціннісного ставлення до соціального оточення та самої себе, національно свідомого, високоосвіченого, життєво компетентного, толерантного громадянина-патріота, здатного до саморозвитку та самовдосконалення, відповідального перед своєю нацією.

     Безумовно серед факторів, що найбільше впливають на формування національної свідомості учнів, важливе місце посідають гуманітарні предмети і насамперед історія України (тут і далі виділення тексту наше – Ред.). У ході її вивчення формується історична свідомість людини, що є чи не найвизначальнішою складовою національної свідомості.
     Формується людина – громадянин з високою національною гідністю, національним характером, складом мислення. Курс історії України покликаний донести до свідомості учнів розуміння того, що український народ сформувався історично, має свою самобутню культуру, свою державність, пройшов складний трагічний і героїчний шлях боротьби за рідну землю.

     У процесі отримання знань про свою Батьківщину, її минуле, про визначних людей, народні традиції та ідеали формуються історична пам'ять, патріотизм і громадянська позиція підростаючого покоління. Ніхто, напевно не буде заперечувати того, що навчання дітей історії – це перший ступінь формування духовної культури особистості, її прилучення до загальнолюдських гуманітарних цінностей, її громадянського та національного самоусвідомлення.

     Саме тому навчання історії має бути пріоритетним серед навчальних предметів. Ті години, які виділяються – це не тільки знущання над учнями і вчителем – це втрата державності і майбутнього
 

Від редакції:
     Влучна оцінка ролі і місця історії нашої країни для підростаючого покоління.
Дякуємо Вчителю!