Cайт Українського інституту нормативної інформації
Разрыв
Сергій ПИРОЖКОВ, віце-президент НАН України, голова секції суспільних наук НАН України, академік, дипломат Сергій ПИРОЖКОВ,
віце-президент НАН України, голова
секції суспільних наук НАН України, академік, дипломат
З інтерв’ю «Навколо чого об’єднуватимуться українці?» (витяги)
Ігор Сюндюков, газета «День», № 81–82,
11–12 травня 2018 р.
 

     «Нещодавно, 18 квітня, відбулася подія, до якої хотілось би привернути увагу читачів «Дня». Президія Національної академії наук України затвердила проект Національної доповіді «Україна: шлях до консолідації суспільства». В цьому важливому концептуальному документі обсягом понад 300 сторінок, який став результатом тривалої спільної праці величезного колективу учених-гуманітаріїв: істориків, економістів, соціологів, філософів, етнополітологів, соціальних психологів, мовознавців... — пропонуються конкретні форми й методи об’єднання українців навколо спільних цінностей та інтересів.»

Про національну ідею і завдання освіти
з виховання особистості

С. Пирожков, пряма мова:

     «Нині Україні доводиться одночасно вирішувати комплекс завдань минулого, сьогодення і майбутнього. Очевидно, що без спрямованої на суспільну консолідацію національної ідеї вкрай важко реалізувати державницький потенціал. Невіддільним від цього є питання виховання і соціалізації вільної й креативної особистості, формування громадянських та соціальних компетентностей. Розв’язання цього завдання покладається передусім на загальну середню і вищу освіту.» (виділення в тексті наше. – Ред.).

Від редакції:
     Важливий висновок проекту Національної доповіді. Питання виховання молодої людини підноситься до рівня державницького і покладається на освітні заклади. Зауважимо, що виховання має спиратися і витікає з національної ідеї держави, яку ми донині не спромоглися сформулювати. Відсутність державних орієнтирів «паралізує» виховний процес у школі.
     Висловлене в документі дає чітку відповідь тим, хто намагається «розхитати» питання необхідності виховання в школі, перекласти його на плечі батьків. Вчені говорять про суспільну участь у становленні молодого громадянина, що може слугувати предметним доповненням і тлумаченням до Концепції «Нова українська школа» в частині виховання.