Cайт Українського інституту нормативної інформації
Разрыв

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ, ПУБЛІЧНІ І ШКІЛЬНІ БІБЛІОТЕКИ

     До рук потрапив збірник матеріалів «Реформа децентралізації і публічні бібліотеки», який підготовлено Національною бібліотекою України ім. Ярослава Мудрого (укладачі Н. Розколупа, Т. Богуш, 2018).
     Зацікавлення викликала позиція і методична участь головної бібліотеки країни щодо трансформаційних процесів з бібліотеками об’єднаних територіальних громад. У статті генерального директора Національної бібліотеки Т. Вилегжаніної увагу привертає висунута на чільне місце ІНФОРМАЦІЙНА ФУНКЦІЯ бібліотек. Дослівно:

     «Дослідження підтвердили гіпотезу стосовно того, що базовою функцією сучасної публічної бібліотеки є інформаційна. Цей вектор розвитку надає бібліотеці особливого статусу в інформаційному суспільстві, але виконання зазначеної функції потребує кардинальних змін інформаційно-ресурсної бази книгозбірень, їх технологічного інструментарію, сервісів, вимагає формування нових професійних компетенцій. Сьогодні інформаційна функція набуває ресурсно-оцінювального і ресурсно-орієнтувального характеру з урахуванням якісної багатогранності сучасного інформаційного простору».

     Нарешті ми діждалися того, що авторитети в бібліотечній справі визнали інформаційну функцію як необхідну і перспективну. Тішить те, що стосовно шкільних бібліотек зазначені вище висновки були зроблені ще в 2010 році. Тому останні 8 років не були втрачені для розробки засад перетворення шкільних бібліотек в інформаційні центри (ШБІЦ), практичної реалізації проекту «Інформаційне забезпечення загальноосвітнього навчального закладу» на базі електронної бібліотеки «ШБІЦ-інфо», створення нової технології бібліотечно-інформаційного обслуговування АВІЗО.

     Повернемося до згаданої вище статті генерального директора. Хотілося переконатися, що висловлене стане головним висновком, ляже в основу стратегічного бачення подальшого розвитку публічних бібліотек в Україні, позначить поворотний момент в організації їх роботи, буде спрямовуючим чинником для розгортання мережі бібліотек на місцях, особливо в сільській місцевості, де процеси децентралізації просто змушують шукати нові рішення.

     На жаль, подальший матеріал статті не дозволяє прослідкувати розвиток базової функції в наступних задекларованих. Наведемо один приклад, основою виконання бібліотекою своєї освітньої функції називається Книга і Читання. Ось і «приїхали». А очікувалося, що такою основою є Інформація (поняття більш широке, включає і книгу). Крім того, процес читання (в бібліотечному розумінні) в інформаційну епоху перестав бути визначальним засобом для освіти.

     Часто буває так, що проголошуються правильні і по-сучасному красиві слова, але далі справа не йде. Чого не вистачає? Найперше — комплексного і системного бачення галузевих проблем у взаємозв’язку з тенденціями розвитку суспільства. Децентралізація є реакцією на докорінну перебудову життя сільських громад, в основі якої лежить зміна виробництва і розміщення продуктивних сил. А значить підлягають зміні й головні потреби людей: культурні, освітні, медичні, транспортні тощо.

     Тож збереження існуючої мережі бібліотек, яка була створена для інших життєвих умов, не завжди є виправданим, навіть за наявності фінансових ресурсів на їх утримання. Значно актуальнішими є питання внутрішньої перебудови бібліотек для інформаційного супроводу нинішніх життєвих потреб людей. До цього ми і хотіли привернути увагу читачів.
 

_______________