Cайт Українського інституту нормативної інформації
Разрыв

Тематичний альбом
«ЖИВОПИС: КРАЩІ ТВОРИ»

Вступна інформація

     У березні закінчилася підготовка першого тематичного альбому «ЖИВОПИС: кращі твори» проекту «Українське мистецтво». Він спрямовується безпосередньо школярам різного віку. Головним завданням новинки є долучення шкільної молоді до самостійного пізнання кращих творів мистецтва, які складають нашу культурну спадщину.

     Здійснюючи реформаторські кроки в освіті, маємо турбуватися про зміни і поступ не лише в навчальному процесі, а й тримати в полі уваги виховний та розвивальний процеси, забезпечувати різнобічну освітню підготовку молодої людини. Це створить міцну основу для її гармонійного розвитку, сприятиме конкурентоздатності в сучасному високотехнологічному світі.

     У проект закладена думка, що ключем для життєвого успіху молоді стане самоосвіта. Вона передбачає цілий комплекс рішень, методів, технологій, засобів та інструментів з перебудови існуючої освітньої моделі. Але саме такий ключ бачиться єдино можливим і ефективним для побудови нової моделі, яка дозволить досягнути цілей реформування освіти і отримати на виході зі школи різнобічно підготовленого випускника.

     Перші концептуальні спроби реалізації самоосвітніх підходів зроблені в пропонованому тематичному альбомі. Усі дії учасників проекту мають бути спрямовані на пробудження пізнавального інтересу школяра, підтримку його ініціатив і зусиль в освоєнні нового, на формування мотиваційних чинників самостійної роботи.

     Для просування альбому до молоді запрошуються керівники школи, вчителі мистецьких навчальних курсів, бібліотекарі, батьки. Останні мають бути особливо зацікавленими в тому, щоб наблизити своїх дітей до світу культури, дати їм системні і поглиблені знання з основ мистецтва.

     Тематичний альбом має три складові, які відображають рівні інформування.

     Перша складова – експозиційний комплект для візуалізації вибраних творів із числа кращих. Ця складова відповідає першому рівню інформування (оглядовому).

     Друга складова – стелажний альбом, котрий наповнений мистецькими картками з характеристиками творів конкретного художника. Він відповідає другому рівню інформування і зумовлює перші самостійні кроки школяра до глибшого пізнання побаченого.

     Третя складова – електронна частина, де зібрано головний зміст альбому, − розгорнуто репродукції художніх творів вибраних творців для детального ознайомлення. Тут же подається опис сюжету, історичні та біографічні довідки. Ця складова відповідає третьому рівню інформування і повністю розрахована на індивідуальну зацікавленість та самостійну пізнавальну діяльність.

     Особливістю тематичних альбомів є наявність у їх складі ілюстрованих матеріалів (портретів, художніх картин, фото тощо) для настінного оформлення приміщень навчального закладу (коридорів, фойє). Це дозволить оновити і збагатити шкільний навчальний простір, долучити дітей до світу мистецтва, запровадивши нові форми культурного середовища.
     Крім описаної вище форми і комплектації (для колективного користування), тематичний альбом буде випущено як окремий електронний засіб (автоматизована база даних) для індивідуального користування школяра. Це дозволить значно розширити сферу користування альбомом, зробити його зручним і доступним інструментом для самостійної розвивальної роботи молоді.

     Запрошуємо керівників шкіл, бібліотекарів до замовлення тематичного альбому і використання новинки в повсякденному бібліотечно-інформаційному обслуговуванні.

____________________