Cайт Українського інституту нормативної інформації
Разрыв

Слово головного редактора

Ірина Герасименко, головний редакторШановні читачі!

     З 2018 року розпочалася реалізація Концепції «Нова українська школа». Реформа передбачає цілий комплекс робіт з впровадження інновацій в практику шкільного життя. Відповідний План заходів затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України і розрахований на період з 2018 по 2029 роки.

     Редакцією прийнято рішення відслідковувати найбільш важливі події в реформі та висвітлювати їх через публікацію нормативно-правових актів, інструктивно-методичних документів, окремих роз’яснень, статей, постів у соціальних мережах і пресі тощо. Важливим для цього є хронологічне упорядкування публікацій. Це надає можливість читачам (користувачам) на будь-якому етапі знати всю передісторію розвитку реформи й компетентно включатися до її виконання.

     Реалізація згаданого вище рішення буде здійснюватися через підготовку і публікацію спеціального документа, який названо «ЩОДЕННИКОМ РЕФОРМИ». Він складається із двох частин: Реєстра документів, що включені до Щоденника за місяць, а також анотованої частини, де подаються класифікаційні характеристики кожного документа, короткі анотації їх змісту та посилання на місцезнаходження повного тексту.
     Реєстр документів охоплює і систематизує нормативно-правові акти, інші публікації, які стосуються актуальних питань впровадження реформи.

     Випуск Щоденника буде зумовлюватися прийняттям нових регуляторних актів, оприлюдненням в засобах масової інформації супроводжувальної інформації, форми якої перелічені вище.
     Головне завдання Щоденника — повне і послідовне інформування керівників навчальних закладів, вчителів про зміст і динаміку розвитку реформи для вчасного прийняття організаційних рішень на місцях.

     Звідси постає завдання для бібліотекарів, інших осіб, хто отримує журнал, — регулярне інформування керівництва і педагогів про нові випуски Щоденника. Це надасть можливість школі позиціонувати свою участь у реформі, вибудовувати стратегії її впровадження на майбутнє.

     На закінчення хотілося б акцентувати увагу наших передплатників на доцільності впровадження в навчальному закладі шкільної електронної бібліотеки «ШБІЦ-інфо», інформаційні можливості якої непорівнянні з можливостями журнальної форми. Крім цього, зручність і дружній інтерфейс доповнюють переваги електронної форми в користувацькій роботі.
     Директорам шкіл, бібліотекарям пропонуємо прийняти рішення щодо передплати на II півріччя 2018 року шкільної електронної бібліотеки «ШБІЦ-інфо» (разова поставка) разом з журналом «Нові надходження» (щомісячна поставка) — замість нині передплачуваного журналу.
     Рекламний буклет наводиться на звороті цього аркуша.

Головний редактор                      Ірина ГЕРАСИМЕНКО