Cайт Українського інституту нормативної інформації
Разрыв
Ігор ЛІКАРЧУК, в. о. директора Навчально-методичного центру забезпечення якості освіти Ігор ЛІКАРЧУК,
в. о. директора Навчально-методичного центру забезпечення якості освіти.
Пост «Про нормативне урегулювання питання…» (витяг)
Фейсбук, спільнота «Союз освітян України», поширив Сергій Пасішний, 17 січня 2017 р., Людмила Буланенко поширила публікацію в спільноті «Уміти вчити: спільнота сучасних освітян»
 

Щодо проблеми правової грамотності вчителів

     <…>
     «Шановні друзі! Вчіться розмовляти з вашими зарозумілими керівниками шкіл мовою законів і нормативних документів. Вони їх не знають, не працюють над собою, не цікавляться змінами в нормативній базі, погано аналізують та узагальнюють інформацію. Саме те, що повинні бездоганно вміти робити керівники. І завжди їм нагадуйте, що вони є ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ. А посадові особи мають діяти лише в межах своїх повноважень. Якщо вони такі повноваження перебирають, то вони порушують чинне законодавство. Із усіма наслідками.

 

Від редакції:
     Читаючи пост І. Лікарчука, зупинив увагу на останньому абзаці, який мав узагальнюючий зміст. Вище поданий текст абзацу. Одразу хочу поєднати сказане І. Лікарчуком з власними висновками на підставі ознайомлень з численними запитаннями і просто коментарями вчителів у Фейсбуці. Склалася думка, що наші педагоги погано володіють питаннями правового і нормативного регулювання навчально-виховного процесу. Говорячи простіше, не знають про існування багатьох нормативних документів, не відають про правове, інструктивне чи методичне регулювання окремих питань з практики роботи. Звідси – повна залежність від того, що скаже керівництво чи районний чиновник.
     Реформування освіти (Нова українська школа) передбачає надання вчителеві академічної свободи, яка включає цілий комплекс чинників. Одним із них має бути нормативно-правова грамотність учителя, яка фундаментує його захищеність від свавілля і нормативного невігластва опонентів. Ця ж грамотність є необхідною умовою для творчого розвитку вчителя в умовах наданої свободи, його перетворенння на «агента змін».
     Ось чому ми взялися за підготовку нових для вчительського корпусу видань – Учительських кодексів. Метою є зібрання нормативно-правової бази для вчителя початкової, основної і старшої шкіл. На шляху до мети постають 2 завдання: зібрати необхідний матеріал в єдине видання і навчити користувачів постійно на нього спиратися в практиці роботи. В результаті ми «озброємо» вчителя встановленими чинними нормами, що є необхідним у досягненні обіцяної свободи.
Ю. Зражевський

______________________________