Cайт Українського інституту нормативної інформації
Разрыв

Володимир ХОМЕНКО,
завідувач сектору відділу проектного управління
Інституту модернізації змісту освіти” МОН України

Шкільна бібліотека в сучасних умовах

     Важливе місце в шкільній структурі займає бібліотека, як перспективний інформаційний підрозділ. Такий же підрозділ присутній і в районних (міських) методичних кабінетах (центрах) та закладах післядипломної педагогічної освіти, які тепер набувають функцій місцевих сервісних центрів.

     Для реалізації завдань реформування середньої освіти, з метою перетворення шкільної бібліотеки в сучасний інформаційний центр, починаючи з 2014 року реалізується інноваційний освітній проект "Шкільна електронна бібліотека "ШБІЦ-інфо". Він став спільною розробкою Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти" Міністерства освіти і науки України та Українського інституту нормативної інформації.

     Ідея проекту полягає у створенні теоретичних положень, технічного і технологічного інструментарію, засобів та методів збору, систематизації, накопичення і доставки інформації управлінського, науково-методичного, навчально-виховного призначення.

     За формою проект є повнотекстовою автоматизованою бібліотечно-інформаційною системою (АБІС) з друкованим анотованим супроводом. Система призначена, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах, а також науково-методичних установах і закладах післядипломної педагогічної освіти.

     Через класифікаційні інструменти АБІС створює інформаційне ядро документів шкільного призначення, надає необмежені можливості щодо накопичення інформації для навчального, виховного та розвивального процесів, а також направленого аналізу і аналітичного опрацювання інформації, не потребуючи підключення до мережі Інтернет.

     Інформаційна база даних системи (контент) містить документи, які систематизовані за напрямами шкільної роботи: навчальний, виховний, розвивальний процеси, адміністративне управління школою, бібліотечно-інформаційне обслуговування. Кожний із напрямів має чіткі рівні упорядкування.

     За час реалізації проекту його автори отримали можливість взяти участь у семи всеукраїнських освітніх виставках, круглих столах тощо. Зокрема, на черговому круглому столі 2 червня 2017 року у Київському міському будинку вчителя відбулася плідна розмова на тему “Шкільні, дитячі бібліотеки як інформаційні центри в культурно-освітньому середовищі громад”.

Хоменко: Шкільна бібліотека в сучасних умовах

     Шкільні бібліотекарі, працівники науково-методичних установ м. Києва та Київської області разом з працівниками дитячих, публічних бібліотек мали можливість ознайомитись з практичними наробками проекту. На зібранні пройшло обговорення проекту документа «Примірне положення про шкільний бібліотечно-інформаційний центр загальноосвітнього навчального закладу», який розроблений і запропонований фахівцями Українського інституту нормативної інформації.

     Таке публічне обговорення вперше задекларувало нові підходи і сучасне бачення місця та функцій шкільних бібліотек в майбутньому. Учасники отримали можливість висловити свої зауваження, пропозиції щодо вдосконалення проекту нормативного документа, організаційного забезпечення інформаційної діяльності.
     В обговоренні зачіпалися і питання співпраці шкільних, дитячих та публічних бібліотек. Серед них – проблема відвідуваності та залучення нових користувачів до бібліотечного закладу в умовах просування інформаційних технологій.

     Учасники круглого стосу отримали ґрунтовно підготовлені робочі матеріли, в тому числі тексти Примірного положення та Пояснювальної записки. Вони стануть предметом обговорення на місцях: у навчальних закладах, методичних структурах та публічних дитячих бібліотеках. Отримані відгуки в подальшому будуть враховані при опрацюванні документа.

________________________