Cайт Українського інституту нормативної інформації
Разрыв
Круглий стіл «Шкільна бібліотека — погляд в майбутнє»
(м. Київ, 16 листопада 2016 р.)
Юрій ЗРАЖЕВСЬКИЙ, керівник проекту  «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»
Юрій ЗРАЖЕВСЬКИЙ, керівник проекту
«Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»
 
 
ЕКСПРЕС-КОМЕНТАР
 
     Тема круглого столу зацікавила учасників. У багатьох фахівців є усвідомлення того, що робота шкільної бібліотеки, як єдиного інформаційного підрозділу навчального закладу, конче потребує реформування для виконання нинішніх і майбутніх освітянських завдань. Можна навіть сказати точніше (словами Б. Гаврилишина), — бібліотеку замало реформувати, її треба «трансформувати», причому докорінно. Для такої роботи насамперед слід правильно визначити нинішній стан шкільної бібліотечної справи і співставити його із завданнями майбутнього. Іншими словами, встановити правильний «діагноз» та призначити «лікування».
     Ці питання є комплексними і досить складними. Не розкриваючи їх повністю у цьому коментарі, зосередимо увагу на одному питанні, з якого потрібно починати, — функціональному призначенні шкільної бібліотеки. Обговорення за круглим столом засвідчило, що багато його учасників втрачають орієнтири у розумінні функціонального призначення бібліотеки. Звідси, маємо перекоси (підміну) у виконанні основних завдань підрозділу.
 
     Поясню. Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу (далі – Положення) головним завданням бібліотеки визначено бібліотечно-інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу. Отже, це завдання і є основним критерієм оцінки роботи бібліотеки. Якщо взяти до уваги те, що нині виховна складова поступово «витісняється» з освітнього процесу, то головне завдання зводиться лише до необхідності забезпечення навчального процесу. У тлумаченні сказаного прошу не плутати виховну і розвивальну складові.
     Наважусь стверджувати, що нині головне завдання бібліотекою не виконується або виконується в обмеженому обсязі. Натомість це завдання підміняється іншим – культурно-просвітницькою роботою, яка активно здійснюється лише там, де є ініціативний бібліотекар.
     Окреслене нами друге завдання прямо не прописане в Положенні, а отже не є критерієм для оцінки роботи підрозділу. І це правильно тому, що в школі функціональні обов’язки з проведення виховної та розвивальної роботи покладені на інших працівників – педагогів та допоміжний персонал. Бібліотекар же має брати на себе лише бібліотечно-інформаційне забезпечення відповідних складових освітнього процесу.
 
     Повертаючись до головного завдання шкільної бібліотеки, слід пояснити, чому ж не виконується належним чином. Основна причина – у відсутності потрібного бібліотечно-інформаційного фонду для забезпечення навчального процесу. Приймання-видачу підручників та літературних творів для програмного читання вже не можна вважати вичерпними діями для формування повноцінної головної функції. Кількість і обсяг інформації для потреб навчального процесу непорівнянно виросла і збільшується з кожним роком. Відповідно збіднюється бібліотечний інформаційний фонд. Бібліотекар втрачає предмет обслуговування і залишається поза інтересами учасників навчального процесу. Бібліотека втрачає відвідувачів, а значить і перспективу.
     Тому директор Київського ліцею «Гранд» В. Співаковський говорить про необхідність формування сучасного інформаційного фонду — нового навчального контенту у вигляді унікальних освітніх платформ і гіпермаркетів знань. Зрозуміло, що такий контент буде формуватися в електронній формі.
     Погоджуючись з В. Співаковським, ми і створили одну із освітніх платформ – шкільну електронну бібліотеку «ШБІЦ-інфо». Саме вона містить інформаційний фонд новітніх матеріалів, які забезпечують вже сьогодні становлення повноцінної функції бібліотечно-інформаційного забезпечення навчального процесу. Причому таке забезпечення відповідає потребам завтрашнього дня і робить можливою успішну роботу бібліотекаря в умовах трансформацій в освіті, а отже забезпечує майбутнє шкільної бібліотеки.

__________________________