Cайт Українського інституту нормативної інформації
Разрыв

Про автоматизовану систему «АС-кваліфікація»

     Автоматизована система «АС-кваліфікація» має повну назву: «Автоматизована система організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників». Входить до складу електронного методичного кабінету «Школа» Всеукраїнської мережі підтримки професійного розвитку педагогічних працівників «ПЕДАГОГ».

     Призначається для організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів середньої, дошкільної, професійно-технічної, позашкільної та передвищої освіти.

     Система має 2 частини: «Заклад освіти» і «Орган управління». Перша із них буде поставлятися в заклади освіти, друга - в орган територіального управління освітою (відділ освіти ОТГ чи міста, Центр про-фесійного розвитку педагогів, об’єднаний Центр професійного розвитку кількох громад).

     Проєктна робота ускладнюється тим, що триває процес децентралізації місцевих органів самоврядування, разом з ними реформуються органи управління освітою, потребують впровадження нові нормативно-правові акти з питань професійного розвитку педагогічних працівників тощо.

     На жаль, всі процеси не систематизовані, не узгоджені між собою, не скоординовані, не забезпечені регуляторними документами. Це призводить до певного хаосу, розбалансовує старі порядки і правила, тягне неузгодженость, ставить під сумнів конкретні рішення. В таких умовах важко на існуючу систему «накласти» (застосувати) автоматизацію. Адже вона передбачає строгий порядок структури, функцій і дій.

     Тому, доводиться працювати в умовах певної ентропії (невизначеності). А це означає необхідність обтяжувати автоматизовану систему зайвими можливостями., ускладнює її, зумовлює додаткові трудовитрати і час..

     Та все ж альтернативи на цьому шляху немає - автоматизація єдиний засіб стабілізувати освітню конструкцію, отримати перспективи розвитку на майбутнє. Ми намічаємо і в подальшому інформувати читачів, хай фрагментарно, про створювані інноваційні продукти. Слідкуйте за повідомленнями.

_________________________