Cайт Українського інституту нормативної інформації
Разрыв
Юрій Зражевський, керівник проекту
Шановні наші прихильники і однодумці!
 
     Шлемо вам привітання з надією на те, що в новому році спільно вдасться зробити ще кілька практичних кроків по шляху реформування і становлення бібліотеки як інформаційного підрозділу школи, відкриття для дітей безмежного книжкового світу, забезпечення вчителів
особистими інформаційними продуктами. У центрі уваги в наступні місяці незмінно будуть інтереси і потреби дітей та їх батьків. Цим буде реалізовуватися принцип дитиноцентризму в освіті.
     Настав час завершити створення інноваційної моделі шкільної бібліотеки і розпочати рух до практичного її впровадження. Просування планується в тих бібліотеках, котрі відчувають необхідність перетворень в інформаційному забезпеченні освітнього процесу. Нова модель шкільної бібліотеки буде представлена у формі Примірного положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу, адже потреба в оновленні Положення про бібліотеку від 1999 року назріла вже давно.
     Примірне положення передбачається винести на розгляд бібліотечної спільноти для широкого обговорення. Водночас цей документ спрямуємо до Інституту модернізації змісту освіти як пропозицію для прийняття відповідного нормативно-правового акта Міністерства освіти і науки України.
     У другому півріччі буде випущено в світ нове видання «Особиста бібліотека вчителя» — електронна бібліотека для вчителя початкової школи. Головне її завдання полягає в інформуванні педагога про зміни і новини у сфері початкової освіти напередодні нового навчального року. Крім цього буде надаватися упорядкована база електронних навчальних і методичних матеріалів для забезпечення навчального процесу.
     Ще однією новинкою стане видання «Порадник юного читача», де діти і їх батьки знайдуть рекомендації щодо вибору книг для програмного і дозвіллєвого читання. Видання стане своєрідним навігатором і добрим помічником з бібліотечного обслуговування як у школі, так і в публічних бібліотеках.
     Закликаємо всіх зацікавлених взяти активну участь у створенні нових інформаційних продуктів, стати нашими партнерами у їх просуванні до кінцевих користувачів, налагодити роботу бібліотеки на нових засадах інформаційного обслуговування.
 
Ю. Зражевський, керівник проекту