Cайт Українського інституту нормативної інформації
Разрыв
Відвідувачам сайту 01.04.2013
У зв’язку із завершенням розробки першої редакції комп’ютерної системи «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо» внесено зміни до частини матеріалів розділу «Комп'ютерні системи». Зокрема, і головне, на сайті повністю розміщено інформаційні, проектні та експлуатаційні документи, які супроводжують процес впровадження системи у користувачів. Документи згруповано під назвою «Портфель» для кожної із систем: «ШБІЦ-інфо. Нові надходження» та «ШБІЦ-інфо. Інформаційний фонд» (2011-2013 рр.).
 
Рекомендуємо уважно ознайомитися зі змістом названих документів і скласти попереднє уявлення про нові комп’ютерні продукти. Звертаємо увагу зацікавлених користувачів на наступне. Процес впровадження системи «ШБІЦ-інфо» у практику роботи складається з двох етапів: одноразової передплати журналу «ШБІЦ-інфо. Інформаційний фонд» на один із кварталів та передплати щомісячного журналу «ШБІЦ-інфо. Нові надходження» для забезпечення надходжень нових матеріалів, які постійно доповнюють інформаційний фонд.
Бажаємо успіхів у новій справі!
 
Керівникам, методистам, бібліотекарям 19.03.2013
Здано до друку перший номер журналу «ШБІЦ – інфо. Інформаційний фонд
(2011-2013 рр.)». Цим завершено останній етап підготовки комп’ютерних засобів впровадження проекту «Інформаційне забезпечення загальноосвітнього навчального закладу» в шкільну практику. Користувачам надійде перша в Україні комп’ютерна повнотекстова бібліотечно-інформаційна система. Її інформаційна база налічує близько 500 документів. Упорядкування здійснено за 4-ма підсистемами, пошуковий апарат забезпечує роботу з систематичним та алфавітним каталогами.
Про завдання і зміст журналу, структуру інформаційної моделі, технологічні рішення, вимоги до комп’ютерної системи йдеться у Зверненні до користувачів керівника проекту Зражевського Ю.М.

Впровадження системи стане першим практичним і реальним кроком до реформування шкільних бібліотек, до їх перетворення в дійсно інформаційні центри. З’являться передумови для налагодження принципово інших форм бібліотечно-інформаційного обслуговування навчально-виховного процесу. Використання системи вирішить проблему інформаційного забезпечення малокомплектних шкіл, а також шкіл, де шкільна бібліотека відсутня або працює не ефективно.
Питання інформаційного забезпечення школи на сьогодні набуває все більшої ваги. На нього має бути звернена увага насамперед керівників навчальних закладів, методистів навчально-методичних структур. Слід надати всебічну допомогу бібліотекарям у перебудові роботи шкільної бібліотеки, донесенні нової інформації до учнів, педагогічних працівників. Настав час діяти!
 
Керівникам управлінь освіти, навчальних закладів 14.03.2013
Підготовлений до випуску третій номер журналу «ШБІЦ – інфо. Нові надходження». У ньому завершено структурування друкованої частини, зокрема, до кожного документа додатково подається його розгорнута класифікаційна характеристика.
Збільшилася кількість документів у підсистемі «Навчальний процес». Сформовано окремий пакет інформаційних, технологічних і експлуатаційних документів під назвою «Портфель». Пакет призначений для інформаційного супроводу проектних рішень і допомоги користувачам у практичній роботі з виданням. До Портфеля вміщено новий документ «Правила користування виданням», який ми подаємо для дистанційного ознайомлення.
 
Відвідувачам сайту 02.03.2013
Поданий до друку випуск № 03/2013 журналу «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Повне видання». Наводимо вступне слово головного редактора журналу Поперечної Л.А. Анотований зміст випуску розміщено в підрозділі «ШБІЦ. Повне видання» розділу «Огляд публікацій».
 
Керівникам навчальних закладів, шкільним бібліотекарям 19.02.2013
Підготовлений до випуску другий номер журналу «ШБІЦ – інфо. Нові надходження». У ході роботи над випуском внесено значні зміни до форми і змісту друкованої частини. Цим продовжується пошук раціонального та ефективного наповнення частини для найбільш вдалого відображення вмісту однойменної комп’ютерної системи. Перелік змін і удосконалень наводиться у Слові головного редактора до користувачів.
Починаючи з цього ж номера користувачам надійде модернізована комп’ютерна система «ШБІЦ-інфо. Нові надходження». Змінено структуру відображення підсистем, видів інформації, внесено нові види документів. Крім цього, прийнято кілька дизайнерських рішень.
У своєму Слові головний редактор Зражевський Ю.М. звертається до користувачів із запрошенням до спільної роботи. Узгоджені зусилля розробників, педагогів-практиків, бібліотекарів обов’язково матимуть позитивний результат.
 
Відвідувачам сайту 02.02.2013
Поданий до друку випуск № 02/2013 журналу «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Повне видання». Наводимо вступне слово головного редактора журналу Поперечної Л.А. Анотований зміст випуску розміщено в підрозділі «ШБІЦ. Повне видання» розділу «Огляд публікацій».
 
Керівникам навчальних закладів, шкільним бібліотекарям 28.01.2013
Підготовлений до випуску перший номер журналу «ШБІЦ – інфо. Нові надходження», як першого компонента комп’ютерної бібліотечно-інформаційної системи «Шкільна електронна бібліотека ШБІЦ – інфо». Видання започатковує автоматизацію інформаційного забезпечення загальноосвітнього навчального закладу. Головним інформаційним носієм є комп’ютерна система «ШБІЦ-інфо. Нові надходження», яка додається до кожного випуску журналу на компакт-диску.
Завдання системи полягає в оперативному (щомісячному) наданні навчальному закладу нової інформації стосовно навчального, виховного, пізнавального процесів, адміністративного управління школою, бібліотечно-інформаційного обслуговування.
Про зміст журналу, структуру інформаційної моделі, технологічні рішення та перспективне бачення завдань йдеться у Зверненні до користувачів керівника проекту Зражевського Ю.М.
Просимо методистів РМК, шкільних бібліотекарів уважно ознайомитися зі Зверненням, надалі слідкувати за наступними випусками журналу. Незабаром побачить світ другий компонент системи – журнал «ШБІЦ – інфо. Інформаційний фонд». Він надасть користувачам великий обсяг накопленої та систематизованої інформації за визначеними підсистемами.
По відношенню до технічного (комп’ютерного) оснащення школи, нові розробки на чільне місце ставлять завдання інформаційного забезпечення. Саме його вирішення визначає ефективність застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному закладі. Така постановка питання звучить вперше. Запрошуємо фахівців-новаторів до спільної роботи, будемо вдячні за надіслані пропозиції і зауваження.
 
Керівникам управлінь освіти, навчальних закладів 16.01.2013
З січня 2013 року в світ виходить оновлений журнал – довідковий бюлетень «Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання». Головним завданням друкованої частини видання стало висвітлення динаміки освітянського законодавства за місячний період. Відтепер читачі матимуть можливість аналізувати зміни і доповнення до галузевого законодавства, довідаються про включення до електронної системи нормативно-правових актів минулого прийняття, будуть ознайомлюватися з регіональними нормативними документами, проектами актів винесених для громадського обговорення та поданих до Верховної Ради України.
На сьогодні видання стало єдиним в Україні, котре комплексно, системно і повно відображає нормотворчий процес у галузі освіти, водночас надає користувачам все законодавство України з постійною підтримкою у контрольному стані.
Для детальнішого ознайомлення зі структурою та змістом видання пропонуємо читачам Зміст випуску № 1/2013, Звернення до передплатникі, Правила користування виданням.
Просимо шкільних бібліотекарів, методистів з бібліотечних фондів довести наведену інформацію до відома керівників.
 
Відвідувачам сайту 09.01.2013
Поданий до друку випуск № 01/2013 журналу «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Повне видання». Наводимо вступне слово головного редактора журналу Поперечної Л.А. Анотований зміст випуску розміщено в підрозділі «ШБІЦ. Повне видання» розділу «Огляд публікацій».
 
Відвідувачам сайту 05.01.2013
Поданий до друку випуск № 01/2013 журналу «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Повне видання». Наводимо анотований зміст випуску, який розміщено в підрозділі «ШБІЦ. Повне видання» розділу «Огляд публікацій».