Cайт Українського інституту нормативної інформації
Разрыв

ШАНОВНІ ОСВІТЯНИ!

Сайт висвітлює реалізацію проекту «Інформаційне забезпечення загально­освітнього навчального закладу», який розробляє Український інститут норма­тивної інформації (УкрІНІ). Метою проекту є створення і впровадження в прак­тику роботи школи комплексної системи інформування за такими на­прям­ка­ми: навчальний процес, виховний процес, управління школою. Результати проект­них робіт доводяться до користувачів через друковані періодичні ви­дан­ня та електронні засоби у формі комп’ютерних систем.

Сайт має цільове спрямування. Передусім матеріали адресуються дирек­торам шкіл, шкільним бібліотекарям, керівникам методичних кабінетів (цент­рів), методистам з бібліотечних фондів, вчителям предметникам, учням. Очікуємо, що відвідувачами стануть також наукові пра­ців­ни­ки, управлінці, фахівці з інформаційних технологій та інші фахівці.

Для висловлення своїх думок, зауважень і пропозицій (зворотній зв’язок) пропонуємо відвідувачам скористатися засобами зв’язку, зокрема електрон­ною поштою. Відповідні звернення слід направляти на адресу УкрІНІ, редакції журналів, окремим посадовим особам. Усі необхідні для цього реквізити по­да­ють­ся на сторінці «Контакти».

Узагальнення звернень, свої відповіді та коментарі, а також питання для колективного обговорення подаються у розділі «Трибуна фахівця». Окремим дописувачам відповіді надсилатимуться безпосередньо на їх електронні адреси.

На головній сторінці планується розміщувати короткі адресні інформаційні повідомлення окремим категоріям відвідувачів, рекомендації щодо нових ма­те­ріа­лів сайту, найбільш важливі новини.

З основними принципами проекту, відвідувачі можуть ознайомитися в розділі «Зміст проекту». Ці принципи можуть бути предметом обговорення і дискусії. Ми з вдячністю сприймемо і врахуємо в роботі усі точки зору наших дописувачів.

Питання реформування шкільних бібліотек в сучасні бібліотечно-інфор­маційні центри маємо намір висвітлювати в розділі «Шкільні бібліотеки». Зміст цього розділу особливо важливий з огляду на те, що значення бібліотек для побудови ефективної системи інформаційного забезпечення є вирішальним. Настала пора практичних перетворень у бібліотеці, впровадження Концепції шкільного бібліотечно-інформаційного центру в життя.

Усе, що стосується друкованих видань (журналів) та комп’ютерних систем, наводиться в розділах «Журнали» і «Комп’ютерні системи». Рекламні та су­про­воджувальні матеріали познайомлять відвідувачів зі змістом ін­фор­ма­цій­них продуктів, особливостями їх побудови, правилами використання.

У розділі «Огляд публікацій» подаватиметься зміст чергових випусків журналів, комп’ютерних систем, їх анотований огляд. Можуть виставлятися повні тексти окремих статей, інших матеріалів, які за рішенням редакції слід терміново довести до відома якомога більшої аудиторії.

Розділ «Електронний міст» призначений для забезпечення оперативної електронної розсилки методистам районних методичних кабінетів та шкільним бібліотекарям окремих матеріалів, документів інструктивного характеру з налагодження інформаційного забезпечення загальноосвітнього навчального закладу. Приєднання до Електронного мосту здійснюється добровільно на безоплатній основі.

Інформацію про порядок передплати журналів та систем, індекси, ціни тощо можна знайти в розділі «Передплата видань».

Створення цікавого динамічного сайту є тривалим творчим процесом. Він матиме послідовне наповнення з періодичною перебудовою структури, змісту, інформаційних матеріалів. Тому, наперед просимо вибачення за мож­ливі тимчасові незручності у доступі до окремих сторінок, які зна­хо­дять­ся в розробці.

БАЖАЄМО УСПІХУ!