Cайт Українського інституту нормативної інформації
Разрыв

Розділ
«Реформування бібліотеки»

     У цьому розділі зібрано матеріали (статті, листи), які відображають динаміку реалізації проєкта «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр» з перетворення шкільної бібліотеки в повноцінний інформаційний центр. Названий проєкт є складовою більш широкого і місткого проєкта «Інформаційне забезпечення закладу загальної середньої освіти».

     Таблиця 1 містить статті з окремих питань реформування шкільної бібліотеки. У них виражені мета і завдання реформування, визначені підходи і шляхи реалізації, вказані засоби, методи та інструменти інноційних перетворень. В основу реформування закладена ідея заміни концепту «книга» на концепт «інформація».

     Усі зміни в бібліотеці мають бути підпорядковані єдиній меті: максимальному задоволенню потреб усіх учасників освітнього процесу у потрібній, своєчасній (актуальній), достовірній інформації. Саме вона (інформація) має доповнювати і розширювати матеріали підручників, слугувати цілям виховання і розвитку дитини.

     Урешті інформація стає необхідною «сировиною» для формування сталих компетентностей у дітей, допомагає вчителям отримати і накопичити свою власну методичну базу для освітньої роботи.
 

Таблиця 1
Статті з окремих питань реформування шкільної бібліотеки
 
Зміст питання Назва статті Дата розміщення
Практичні пропозиції Звернення керівника проекту до районних методистів з бібліотечних фондів 20.04.2015
Напрями дій Що робити далі? План дій 15.03.2015
Напрями реформування Шкільна бібліотека на порозі реформування 17.11.2014
Функції і завдання Головне завдання шкільних бібліотек 19.10.2011
Концепція розвитку Шкільна бібліотека в системі інформаційного забезпечення загальноосвітнього навчального закладу 18.10.2011
 
     Таблиця 2 включає проектні пропозиції щодо перспективного розвитку бібліотеки, що були направлені для розгляду і прийняття рішень в органи управління та методичні установи.
 
Таблиця 2
Пропозиції і звернення до органів управління
щодо розвитку проекту
 
Вид документа Назва документа Дата документа
Лист МОН Про створення в Україні мережі інформаційного забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів 21.07.2016
Лист МОН Щодо проекту Примірного положення про шкільний бібліотечно-інформаційний центр (редакція 1) 10.04.2017
Лист МОН Пропозиції щодо внесення змін до редакції статті 51 проекту Закону України «Про повну загальну середню освіту» 24.05.2018
Лист ІМЗО та бібліотеці Сухомлинського Щодо проекту Примірного положення про шкільний бібліотечно-інформаційний центр» (редакція 2) та пропозицій з внесення змін до редакції статті 51 проекту Закону України «Про повну загальну середню освіту» 01.11.2018
Подання до офісу Президента України Презентація проєкту «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр 05.06.2019