Cайт Українського інституту нормативної інформації
Разрыв
Керівникам управлінь освіти, навчальних закладів 14.03.2013
Підготовлений до випуску третій номер журналу «ШБІЦ – інфо. Нові надходження». У ньому завершено структурування друкованої частини, зокрема, до кожного документа додатково подається його розгорнута класифікаційна характеристика.
Збільшилася кількість документів у підсистемі «Навчальний процес». Сформовано окремий пакет інформаційних, технологічних і експлуатаційних документів під назвою «Портфель». Пакет призначений для інформаційного супроводу проектних рішень і допомоги користувачам у практичній роботі з виданням. До Портфеля вміщено новий документ «Правила користування виданням», який ми подаємо для дистанційного ознайомлення.
 
Відвідувачам сайту 02.03.2013
Поданий до друку випуск № 03/2013 журналу «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Повне видання». Наводимо вступне слово головного редактора журналу Поперечної Л.А. Анотований зміст випуску розміщено в підрозділі «ШБІЦ. Повне видання» розділу «Огляд публікацій».
 
Керівникам навчальних закладів, шкільним бібліотекарям 19.02.2013
Підготовлений до випуску другий номер журналу «ШБІЦ – інфо. Нові надходження». У ході роботи над випуском внесено значні зміни до форми і змісту друкованої частини. Цим продовжується пошук раціонального та ефективного наповнення частини для найбільш вдалого відображення вмісту однойменної комп’ютерної системи. Перелік змін і удосконалень наводиться у Слові головного редактора до користувачів.
Починаючи з цього ж номера користувачам надійде модернізована комп’ютерна система «ШБІЦ-інфо. Нові надходження». Змінено структуру відображення підсистем, видів інформації, внесено нові види документів. Крім цього, прийнято кілька дизайнерських рішень.
У своєму Слові головний редактор Зражевський Ю.М. звертається до користувачів із запрошенням до спільної роботи. Узгоджені зусилля розробників, педагогів-практиків, бібліотекарів обов’язково матимуть позитивний результат.
 
Відвідувачам сайту 02.02.2013
Поданий до друку випуск № 02/2013 журналу «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Повне видання». Наводимо вступне слово головного редактора журналу Поперечної Л.А. Анотований зміст випуску розміщено в підрозділі «ШБІЦ. Повне видання» розділу «Огляд публікацій».
 
Керівникам навчальних закладів, шкільним бібліотекарям 28.01.2013
Підготовлений до випуску перший номер журналу «ШБІЦ – інфо. Нові надходження», як першого компонента комп’ютерної бібліотечно-інформаційної системи «Шкільна електронна бібліотека ШБІЦ – інфо». Видання започатковує автоматизацію інформаційного забезпечення загальноосвітнього навчального закладу. Головним інформаційним носієм є комп’ютерна система «ШБІЦ-інфо. Нові надходження», яка додається до кожного випуску журналу на компакт-диску.
Завдання системи полягає в оперативному (щомісячному) наданні навчальному закладу нової інформації стосовно навчального, виховного, пізнавального процесів, адміністративного управління школою, бібліотечно-інформаційного обслуговування.
Про зміст журналу, структуру інформаційної моделі, технологічні рішення та перспективне бачення завдань йдеться у Зверненні до користувачів керівника проекту Зражевського Ю.М.
Просимо методистів РМК, шкільних бібліотекарів уважно ознайомитися зі Зверненням, надалі слідкувати за наступними випусками журналу. Незабаром побачить світ другий компонент системи – журнал «ШБІЦ – інфо. Інформаційний фонд». Він надасть користувачам великий обсяг накопленої та систематизованої інформації за визначеними підсистемами.
По відношенню до технічного (комп’ютерного) оснащення школи, нові розробки на чільне місце ставлять завдання інформаційного забезпечення. Саме його вирішення визначає ефективність застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному закладі. Така постановка питання звучить вперше. Запрошуємо фахівців-новаторів до спільної роботи, будемо вдячні за надіслані пропозиції і зауваження.
 
Керівникам управлінь освіти, навчальних закладів 16.01.2013
З січня 2013 року в світ виходить оновлений журнал – довідковий бюлетень «Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання». Головним завданням друкованої частини видання стало висвітлення динаміки освітянського законодавства за місячний період. Відтепер читачі матимуть можливість аналізувати зміни і доповнення до галузевого законодавства, довідаються про включення до електронної системи нормативно-правових актів минулого прийняття, будуть ознайомлюватися з регіональними нормативними документами, проектами актів винесених для громадського обговорення та поданих до Верховної Ради України.
На сьогодні видання стало єдиним в Україні, котре комплексно, системно і повно відображає нормотворчий процес у галузі освіти, водночас надає користувачам все законодавство України з постійною підтримкою у контрольному стані.
Для детальнішого ознайомлення зі структурою та змістом видання пропонуємо читачам Зміст випуску № 1/2013, Звернення до передплатникі, Правила користування виданням.
Просимо шкільних бібліотекарів, методистів з бібліотечних фондів довести наведену інформацію до відома керівників.
 
Відвідувачам сайту 09.01.2013
Поданий до друку випуск № 01/2013 журналу «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Повне видання». Наводимо вступне слово головного редактора журналу Поперечної Л.А. Анотований зміст випуску розміщено в підрозділі «ШБІЦ. Повне видання» розділу «Огляд публікацій».
 
Відвідувачам сайту 05.01.2013
Поданий до друку випуск № 01/2013 журналу «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Повне видання». Наводимо анотований зміст випуску, який розміщено в підрозділі «ШБІЦ. Повне видання» розділу «Огляд публікацій».
 
Відвідувачам сайту 04.12.2012
Поданий до друку випуск № 12/2012 журналу «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Повне видання». Наводимо вступне слово головного редактора журналу Поперечної Л.А. Анотований зміст випуску розміщено в підрозділі «ШБІЦ. Повне видання» розділу «Огляд публікацій».
 
Відвідувачам сайту 19.11.2012
У розділі «Трибуна фахівця» розміщено статтю С. Вєтрова «Відкрита освіта. Чи можливий український варіант?». Стаття цікава тим, що автор викладає своє бачення можливих шляхів розвитку освіти в Україні. На нашу думку, питання стратегії реформування освіти на сьогодні є корінним. Педагогічній громадськості надзвичайно важливо напрацювати, погодити  і прийняти спільну позицію щодо змін в українській освіті.
Така позиція має спиратися на об’єктивні процеси, що проходять як у житті нашої держави, так і в світовому вимірі. Нинішнє прискорення вказаних процесів не співмірне з динамікою розвитку суспільства ще якихось двадцять попередніх років. Суспільні зміни неодмінно зумовлять і зрушення в консервативному механізмові освіти.
Автор послідовно та системно висвітлює пріоритети інноваційної школи, говорить про виховання вільної людини як мети відкритої освіти, визначає тьюторство її атрибутом.
Запрошуємо наших відвідувачів до продовження розмови.