Cайт Українського інституту нормативної інформації
Разрыв
Відвідувачам сайту 04.10.2013
Поданий до друку випуск № 10/2013 журналу «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Повне видання». Наводимо вступне слово головного редактора журналу Поперечної Л.А. Анотований зміст випуску розміщено в підрозділі «ШБІЦ. Повне видання» розділу «Огляд публікацій».
 
Директорам, методистам, бібліотекарям 04.10.2013
На сайті державного підприємства «Преса» з’явився передплатний Каталог видань України на перше півріччя 2014 року, що дозволило визначити передплатні ціни наших видань на наступний рік. Формуючи нові прайс-листи, ми переглянули змістове наповнення розділу «Передплата видань» і внесли відповідні корективи.
 
Директорам, методистам, бібліотекарям 24.09.2013
Незабаром розпочинається передплатна компанія на 2014 рік. Для надання користувачам більш повної та чіткої інформації щодо видань проекту ми оновили змісти окремих підрозділів розділу «Журнали». Зміни внесені до супровідних документів підрозділу «Шкільний бібліотечно...», «Інформаційне забезпечення...», «Бібліотечна робота». Відповідні рекламні банери отримали гіперпересилки на оновлені підрозділи.
Передплатну вартість видань можна дізнатися в Каталозі видань України на 2014 рік або на сайті державного підприємства «Преса». На жаль, до сьогодні Каталог не вийшов із друку, відповідна інформація не розміщена на сайті. Просимо слідкувати за вказаними джерелами.
 
Заст. директора з навчальної роботи, методистам 16.09.2013
Здано до друку журнал «ШБІЦ. Інформаційне забезпечення навчального процесу» № 9/2013. Починаючи з цього номера журнал набуває автономного змісту по відношенню до журналу «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр» (повне видання). Забезпечено його окреме поліграфічне виготовлення. Повністю оновлено тексти інформаційних, технологічних та експлуатаційних документів, які супроводжують видання та постійно розміщені на компакт-диску (див. «Портфель»). Зміст номера подаємо у підрозділі «ШБІЦ. Інформаційне забезпечення навчального процесу» розділу «Огляд публікацій».
У подальшому планується поступово збільшувати кількість публікацій, розширювати тематичне наповнення. Особлива увага буде приділятися перспективним пропозиціям, формам та засобам ведення навчальної роботи у напрямку самостійного навчання дітей (самонавчання) з урахуванням індивідуалізованого підходу.
 
Керівникам, методистам, бібліотекарям 12.09.2013
Здано до друку третій номер журналу «ШБІЦ – інфо. Інформаційний фонд
(2011-2013 рр.)»
. З початку року значно розширилася інформаційна база комп’ютерної системи. Більше 200 нових документів включено до підсистем «Навчальний процес», «Виховний процес», «Адміністративне управління школою», «Бібліотечно-інформаційне обслуговування». Перелік підсистем, за якими класифікується інформація, планується незабаром доповнити ще однією — «Розвивальний процес».
Про актуальні питання впровадження системи, нові технологічні рішення йдеться у зверненні «До передплатників» керівника проекту Зражевського Ю.М.
 
Відвідувачам сайту 05.09.2013
Поданий до друку випуск № 09/2013 журналу «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Повне видання». Наводимо вступне слово головного редактора журналу Поперечної Л.А. Анотований зміст випуску розміщено в підрозділі «ШБІЦ. Повне видання» розділу «Огляд публікацій».
 
Вчителям, бібліотекарям, методистам 23.08.2013
Вийшов з друку випуск № 8/2013 журналу «ШБІЦ-інфо. Нові надходження». Подаємо його зміст для ознайомлення.
 
Методистам з бібліотечних фондів, шкільним бібліотекарям 05.08.2013
Реформування шкільної освіти не може розглядатися без перетворень у шкільній бібліотеці. Їх мета — трансформація бібліотеки в сучасний інформаційний центр. На початку роботи надважливим є правильне визначення головних завдань бібліотеки, шляхів її розвитку, змісту та засобів реформування. Насамперед слід здійснити попередні теоретичні напрацювання і подати їх на унормування у відповідні органи влади та галузевого управління.
Такі напрацювання мають максимально врахувати колективну думку фахівців, насамперед шкільних бібліотекарів та методистів з бібліотечних фондів. Цьому має передувати велика організаційна робота з об’єднання і створення передового загону авторитетних і фахових працівників, ініціаторів нових перетворень.
Для практичної реалізації вище викладеного редакція журналу «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр» виносить на обговорення бібліотечної громадськості, педагогів, керівників навчальних закладів ідею створення в Україні Всеукраїнської асоціації шкільних бібліотекарів. У підрозділі «Об'єднання, асоціації» розділу «Шкільна бібліотека» ми подаємо Звернення головного редактора журналу Поперечної Л.А., у якому викладено зміст пропозицій. Тут же наводиться її засадова стаття, а також текст Звернення Миколаївської асоціації шкільних бібліотекарів та Херсонської обласної бібліотеки для дітей.
Просимо ознайомитися з поданими документами, винести питання на колективне обговорення на серпневих і вересневих нарадах . Будемо вдячні за надіслані відгуки, рішення, поради, корисні думки. Віримо, що наші зусилля, допоможуть, врешті, зрушити з місця у напрямку реформування бібліотек, сприятимуть практичному вирішенню проблем інформаційного забезпечення школи.
 
Відвідувачам сайту 05.08.2013
Поданий до друку випуск № 08/2013 журналу «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Повне видання». Наводимо вступне слово головного редактора журналу Поперечної Л.А. Анотований зміст випуску розміщено в підрозділі «ШБІЦ. Повне видання» розділу «Огляд публікацій».
 
Методистам, вчителям, бібліотекарям 18.07.2013
З метою детальнішого ознайомлення з журналом «ШБІЦ-інфо. Нові надходження» у підрозділі «ШБІЦ-інфо. Нові надходження» розділу «Журнали» подано повний текст друкованої частини випуску № 7/2013 (див. Презентація…). Друкована частина використовується для попереднього аналізу нової інформації, виокремлення потрібних для роботи документів, визначення пошукових реквізитів, за якими легко можна знайти текст потрібного документа в електронній частині.