Cайт Українського інституту нормативної інформації
Разрыв

Юрій Зражевський, керівник проекту
Директорам навчальних закладів
Шкільним бібліотекарям
 
ЗВЕРНЕННЯ

 

Шановні освітяни!

На рівні навчального закладу накопичилася низка важливих проблем, які потребують невідкладного вирішення. Не очікуючи на швидкі результати реформування галузі, доведеться діяти самостійно і вже сьогодні.

Напрямок руху визначений у словах ученого, директора ліцею «Гранд» Володимира Співаковського: «Революції в освіті не буде…Потягнеться повільна еволюція. І то −там, то −там почнуть з’являтися зони прориву в нових знання і уміннях... А потім виникне ланцюгова реакція, яку вже зупинити ніхто не зможе. Світ стрімко йде вперед».

Отож, станьмо «агентами змін», про яких говорила міністр Л. Гриневич! Будемо вибудовувати зони прориву безпосередньо у своїх навчальних закладах. Однією із них є шкільна бібліотека.

З початку нового століття інформація стала глобальним чинником світового прогресу. Тому нині маємо нагальне завдання: відкрити для неї «двері» школи, знайти місце і механізми опрацювання, створити міцну інформаційну платформу для набуття знань. До виконання цього завдання найбільш наближена шкільна бібліотека. Звідси постає потреба у реорганізації бібліотеки в шкільний бібліотечно-інформаційний центр (ШБІЦ). Усвідомлення такої потреби в шкільних бібліотекарів тривало здавна, хоч справа донині не зрушила з місця.

З метою унормування новітніх бачень і створення функціонального підґрунтя ШБІЦ Українським інститутом нормативної інформації підготовлено проект документа «Примірне положення про шкільний бібліотечно-інформаційний центр загальноосвітнього навчального закладу». Робота виконана в ході Всеукраїнського експерименту за інноваційним освітнім проектом «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо». Примірне положення буде направлене до Міністерства освіти і науки для розгляду та прийняття відповідного нормативно-правового акта.

У документі відображено сучасні підходи до роботи бібліотеки як інформаційного підрозділу, внесено зміни до функціонального набору, змісту окремих операцій, задекларовано рішучий розворот від пасивного бібліотечного обслуговування до активного інформаційного забезпечення. Основою перетворень стало впровадження у роботу ШБІЦ інформаційно-комунікаційних технологій, автоматизованих систем.

Успіх реорганізації шкільної бібліотеки прямо залежить від прийняття самої ідеї керівником навчального закладу та бібліотекарем. Саме їх ентузіазм і творча енергія закладуть основу для нинішніх і майбутніх перетворень в освітньому процесі. Автономія школи і педагогічна свобода вчителя отримають дієві важелі для своєї реалізації.

Бібліотекаря просимо ознайомити з документами директора, розмістити їх на сайті школи, повідомити методиста районного (міського) методичного кабінету з метою організації семінару для колективного обговорення проекту Примірного положення. Опісля очікуємо на ваші зауваження і пропозиції з місць. Разом напрацюємо узгоджену редакцію нормативного документа і, не чекаючи на формальні процедури, маємо приступити до його впровадження в практику роботи. Початком стане поставка електронної бібліотеки «ШБІЦ-інфо» за замовленням навчального закладу.

Бажаємо успіху!

Керівник проекту «Інформаційне забезпечення загальноосвітнього навчального закладу»  Ю.М. Зражевський
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Примірного положення про
шкільний бібліотечно-інформаційний центр
загальноосвітнього навчального закладу
 
Загальне бачення проблеми

З часу прийняття чинного Положення про шкільну бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу минуло 18 років (наказ МОН України від 14 квітня 1999 року № 139). Це досить великий строк у період динамічних життєвих змін, що спонукає до перегляду концептуальних бачень, змісту і форм роботи бібліотеки. В інформаційну епоху значення цього підрозділу набуває відчутної ваги, ставить його в центр уваги для забезпечення перспективної інформаційної платформи освітнього процесу.

Формування ключових компетентностей у новій українській школі проходитиме через опрацювання великих обсягів інформації, уміння критично мислити, висловлювати думку, обгрунтовувати позицію, приймати рішення. Все це потребує створення у навчальному закладі особливого інформаційного механізму, до якого входить збір, «фільтрування», підготовка інформації шкільного призначення, її систематизація, зберігання, направлене доведення до відома кінцевих користувачів, індивідуальне обслуговування.

Шкільна бібліотека — єдиний підрозділ, який виконує завдання, що наближені до інформаційних. І хоч нині вона орієнтована на виконання лише вузьких функцій, та все ж наявні реальні можливості й підґрунтя для виконання нових завдань. Отже, концепт «бібліотека» (книгозбірня) має бути замінено концептом «інформація». Останній стає домінуючим у розумінні перспектив підрозділу. Шкільна бібліотека підлягає реорганізації в шкільний бібліотечно-інформаційний центр (ШБІЦ).

Необхідність такої реорганізації віддавна усвідомлювалася креативними керівниками навчальних закладів та бібліотекарями. Однак, у дискусіях не вистачало чітко означеної мети, бачення шляхів і методів її досягнення. Розмови закінчувалися думкою про те, що достатньо оснастити бібліотеку комп’ютерами, підключити інтернет, придбати іншу техніку — і маємо ШБІЦ. Це глибоко помилковий висновок тому, що головним ресурсом знаннєвого надбання є інформація, а не технічні чи мережеві засоби.

Великий вплив на українське бачення майбутнього бібліотеки донедавна справляли російські кальки. Напрями розвитку обох суспільств все більше розходяться, українська освітня система декларує свої окремі завдання, а значить визначає й інші шляхи та засоби їх вирішення. На «роздоріжжі» освітньої побудови для нас стає визначальним активне використання в шкільному процесі інформаційного ресурсу, як необхідної і перспективної платформи в реформуванні галузі.

На сьогоднішній день метою всіх перетворень в бібліотеці можна визначити інформаційне забезпечення загальноосвітнього навчального закладу, яке охоплює всі складові освітнього процесу. Для її досягнення мають бути рішуче переглянуті нинішні функції підрозділу. У результаті сформуються нові, інші упорядкуються, а якісь скоротяться.

У такому перегляді маємо постійно пам’ятати про головні завдання ШБІЦ, виходити з його ресурсних можливостей, враховувати кадрові обмеження. Тому безальтернативною стає автоматизація бібліотечно-інформаційних процесів, побудова їх на технологічній основі. Слід потурбуватися про максимальну уніфікацію внутрішніх операцій, застосування єдиних класифікаційних інструментів для систематизації інформаційного масиву.

Усе разом забезпечить мобільність і автономність ШБІЦ, а значить дозволить легко впроваджувати його в школах різних типів незалежно від місця їх розташування, в тому числі малокомплектних, де відсутня бібліотека (інформаційні пункти).

Новації ШБІЦ

1. Функції

Основна функція ШБІЦ — інформаційне забезпечення навчального процесу. Вона визначає оцінку і ефективність роботи підрозділу. Функція виконується на базі двох автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем (АБІС) з внутрішнім і зовнішнім інформаційними фондами. У роботі застосовується інноваційна технологія АВІЗО (активного випереджувального інформаційного забезпечення та обслуговування). Крім основної, здійснюються функції з інформаційного забезпечення виховного, розвивального процесів, адміністративного управління школою.

Особливістю виконання функцій з інформаційного забезпечення є те, що робота ведеться на плановій основі: навчального процесу — за попредметними календарно-тематичними планами; виховного і розвивального процесів — за відповідними шкільними планами; управління школою — за планом управлінської роботи. Для всіх застосовується технологія АВІЗО.

Задля виконання нових інформаційних функцій скорочуються деякі нинішні функції бібліотеки. Їх виконання повністю зосереджується у педагогічних працівників, яким це належить робити за посадовими обов’язками. З огляду на обмеженість літературних фондів бібліотеки, трансформацію читацького інтересу дітей, нове інформаційне наповнення отримує функція з супроводу дозвіллєвого (позакласного) читання.

Функція абонементного обслуговування користувачів розширюється через використання електронних каталогів та інформаційних фондів АБІС.

2. Інформаційні фонди

Інформаційний фонд ШБІЦ складається з внутрішнього і зовнішнього фондів.

Перший включає наявні власні ресурси навчального закладу. Внутрішній інформаційний фонд структурується за формами і видами документів, утворюючи окремі фонди підручників, освітньої літератури, художньої літератури тощо.

Ведеться автоматизований облік документів кожного фонду. Це дозволяє здійснювати предметне управління і регулювання ресурсними накопиченнями, інвентаризувати їх наявність та актуальність.

Другий (зовнішній) інформаційний фонд включає ресурси, які централізовано готуються спеціалізованою організацією для всіх шкіл. Зовнішній фонд доповнює і розширює інформаційні можливості ШБІЦ, забезпечує постійні нові надходження, уніфікує і вирівнює інформаційну спроможність навчальних закладів. Облік документів зовнішнього фонду в ШБІЦ не ведеться.

Визначальним кроком у налагодженні роботи ШБІЦ є автоматизація обліку внутрішнього фонду. Результат значно полегшує і спрощує ведення операцій з його комплектування, контролю і звітності, створює умови для самостійної роботи користувачів через електронний каталог.

3. Автоматизація бібліотечно-інформаційних процесів

Автоматизація — запорука успішної роботи ШБІЦ, слугує необхідним інструментом для опрацювання великих обсягів інформації силами 1-2 працівників ШБІЦ. Відкриває нові можливості, впроваджує інноваційні форми, методи і засоби роботи, збалансовує трудові потреби і затрати у новому змісті роботи. Дозволяє облаштування і функціонування автономних інформаційних пунктів у навчальних закладах, де відсутні бібліотеки.

Основу складають вітчизняні автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи «ШБІЦ-облік» та «ШБІЦ-інфо». Перша із них забезпечує використання внутрішнього інформаційного фонду, друга — зовнішнього інформаційного фонду. Важливою їх перевагою є автономність функціонування — можливість роботи без використання мережі інтернет.

4. Технічне оснащення

Встановлюється мінімальний рівень оснащеності ШБІЦ — 3 комп’ютери. Для цілей ШБІЦ можна використовувати комп’ютери (комп’ютерний клас) з мінімальним технічними харак-
теристиками. Оснащення включає інші технічні засоби, а також телекомунікаційну мережу інтернет.

5. Управління, штати, оплата праці

Безпосереднє управління ШБІЦ здійснюється інформаційним адміністратором (нова професія). Зміст його роботи зумовлює віднесення професії до категорії педагогічних працівників, що встановлюється через кваліфікаційні характеристики. Для легалізації нової професії мають бути внесені зміни у відповідні нормативні документи: Класифікатор професій та Довідник кваліфікаційних характеристик.

На інформаційного адміністратора покладається головна відповідальність за результати реорганізації бібліотеки в інноваційну структуру — ШБІЦ. Його діяльність тісно і нерозривно пов’язується, насамперед з навчальним процесом, і здійснюється на виконання шкільних планово-програмних документів. Частиною функціональних обов’язків стає освоєння нового: засобів, форм і методів роботи. Тут важливою є зацікавленість, мотивація, наполегливість, стремління до поставленої мети.

Тому обґрунтованим є надання інформаційному адміністратору перспектив до професійного росту. І визначальним чинником виступає оплата праці як педагогічного працівника за Єдиною тарифною сіткою.

Штатна чисельність ШБІЦ (як і бібліотеки) визначається нормативами формування штатів загальноосвітніх навчальних закладів. Крім інформаційного адміністратора, до штату може включатися бібліотекар. Сферою його роботи залишається частина інформаційного фонду на друкованих носіях (бібліотека). Оплата праці здійснюється на нинішніх умовах.

На шляху змін

Напрями і процеси суспільного розвитку вказують на те, що головним рушійним ресурсом стає інформаційний. Настав час активно освоювати нові прийоми роботи з інформацією, налагоджувати відповідні інструменти в освітній сфері. Пропонуючи реорганізацію шкільної бібліотеки у ШБІЦ, ми намагаємося знайти сучасну структуру і перспективні форми роботи підрозділу. Тільки за такої трансформації можна задовольнити вимоги як сьогоднішнього дня, так і найближчого майбутнього

Завдання для вирішення є осяжним, хоч і потребує певного часу та зусиль. Міністерство освіти і науки має зробити необхідні кроки з нормативно-правового забезпечення, а навчальні заклади — розпочати послідовне впровадження нових рішень у практику роботи. На цьому шляху слід виокремити найважливіше: на рівні навчальних закладів переконати керівників і шкільних бібліотекарів у нагальній необхідності змін.

Звідси з’явиться ініціатива, бажання до перетворень, цілеспрямованість у досягненні результатів. Саме це і позначить початок реорганізації. Надалі вирішальним чинником стане самостійність реформаторів у прийнятті рішень і їх послідовне виконання.

_________________________

 

Підготовлено Українським інститутом нормативної інформації згідно з Концептуальними засадами реформування середньої освіти «Нова українська школа» на виконання Всеукраїнського експерименту за інноваційним освітнім проектом «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо» (наказ МОН України від 05.08.2014 р. № 900).

Керівник творчої групи Юрій Зражевський

Додаток 1 до листа УкрІНІ
Державній науково-педагогічній бібліотеці України
ім. В.О. Сухомлинського
Інституту модернізації змісту освіти
від 01.11.2018 № 8/47
 
П р о е к т
ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про шкільний бібліотечно-інформаційний центр
(редакція 2)
 
1. Загальні положення
 
     1.1. Шкільний бібліотечно-інформаційний центр (далі — ШБІЦ) є структурним підрозділом навчального закладу і здійснює його інформаційне забезпечення.
     1.2. ШБІЦ створюється на основі і в ході перетворень в шкільній бібліотеці. Метою є зміна функціональної сфери бібліотеки і приведення її у відповідність до завдань, що постають у зв’язку з реформуванням загальної середньої освіти.
     1.3. ШБІЦ діє на підставі статуту навчального закладу та свого Положення, яке затверджується директором навчального закладу.
     1.4. Головним завданням ШБІЦ визначається інформаційне забезпечення навчального процесу. Показником успішності його виконання є повне і всебічне задоволення інформаційних потреб учасників навчального процесу. Результативність виконання головного завдання встановлює оцінку і ефективність роботи всього ШБІЦ.
     1.5. Робота ШБІЦ базується на використанні автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем (АБІС) та сучасних технологій бібліотечно-інформаційного обслуговування із залученням комп’ютерних, телекомунікаційних та інформаційних ресурсів.
     1.6. У своїй діяльності ШБІЦ керується чинними нормативно-правовими актами вищих органів влади України, нормативними та інструктивними документами центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах освіти і культури.
 
2. Інформаційний фонд
 
     2.1. Інформаційний фонд − головний ресурс ШБІЦ, складається з цільових фондів:
 • підручників і посібників;
 • методичних документів;
 • науково-популярних документів;
 • технічних документів;
 • довідково-енциклопедичної літератури;
 • нормативних документів;
 • художньої літератури;
 • періодичних видань.
     2.2. Об’єктами інформаційного фонду є документи як матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації, що зафіксована на папері, магнітній, кінофотоплівці, комп’ютерному диску або інших носіях. Документ — облікова одиниця фонду.
     2.3. Інформаційний фонд включає друковані, аудіовізуальні і електронні документи. Вони ж можуть наповнювати кожний із цільових фондів.
     2.4. Для цілей бухгалтерського матеріального обліку вирізняють фонд підручників і посібників та основний фонд, який включає решту цільових фондів. Облік документів ведеться за нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади: освітянської галузі та галузі культури.
     2.5. Документи інформаційного фонду розміщуються в приміщенні з поділом на три частини (бібліотеки): для початкової, основної і старшої школи.
     2.6. Для довідково-пошукових операцій з інформаційним фондом використовується єдиний електронний каталог. Карткові систематичний та алфавітний каталоги підтримуються і використовуються до утворення електронного каталогу. Після його впровадження робота з картковими каталогами припиняється.
     2.7. Інформаційний фонд підлягає інвентаризації згідно з вимогами бухгалтерського обліку.

3. Функції ШБІЦ
 
     На виконання своїх завдань ШБІЦ здійснює такі функції:
 • комплектування і облік інформаційного фонду;
 • інформаційне забезпечення навчального процесу;
 • інформаційне забезпечення виховного і розвивального процесів;
 • інформаційне забезпечення адміністративного управління школою;
 • абонементне обслуговування користувачів.
     3.1. Функція «Комплектування і облік інформаційного фонду» спрямована на забезпечення потреб освітнього процесу. Наповнення фонду здійснюється з різних джерел за видами фінансування. До фонду можуть включатися подарункові документи.
     Функція передбачає виконання операцій: замовлення і поставку документів, первинне опрацювання, автоматизовану каталогізацію, зберігання і вибуття, ведення облікової і звітної документації.
     3.1.1. Замовлення і поставка передбачає відбір потрібних документів, визначення постачальників, оформлення і контроль поставки.
     3.1.2. Первинне опрацювання включає реєстрацію документів, штемпелювання, присвоєння номенклатурного та інвентарного номерів. У разі необхідності, утворюється авторський знак, поличний номер.
     3.1.3. Автоматизована каталогізація забезпечує бібліографічну обробку документів: складання бібліографічного опису; індексацію за класифікаційними таблицями (класифікаторами); введення синтетичної інформації в комп’ютер для формування електронного каталогу.
     3.1.4. Фонд зберігається на полицях бібліотечного приміщення і в книгосховищі. Порядок розміщення документів визначається керівником ШБІЦ з урахуванням галузевих рекомендацій. Режим і умови зберігання регулюються внутрішніми інструктивними документами. Строки і порядок інвентаризації фонду визначаються наказом керівника навчального закладу.
     3.1.5. Вибуття (списання) документів, а також ведення облікової і звітної документації регулюються галузевими нормативними актами згідно з правилами і вимогами бухгалтерського обліку.
     Операції каталогізації, ведення облікової і звітної документації автоматизовані й реалізуються за допомогою автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи.
     3.2. Функція «Інформаційне забезпечення навчального процесу» включає комплекс робіт з разової видачіприйому підручників і посібників для потреб освітнього процесу, а також постійного забезпечення учасників навчально-методичними документами — інформаційного обслуговування. Операції з обслуговування проводяться згідно з предметними календарно-тематичними планами за автоматизованими технологіями.
     3.3. Функція «Інформаційне забезпечення виховного та розвивального процесів» виконується за планами виховної та розвивальної роботи. Педагогічні працівники отримують від ШБІЦ наявні інформаційні матеріали за тематикою відповідних заходів. Операції з надання матеріалів автоматизовані.
     3.4. Функція «Інформаційне забезпечення адміністративного управління школою» забезпечує підготовку управлінських рішень згідно з планом управлінської роботи чи за окремими завданнями керівництва навчального закладу. Для її виконання застосовується автоматизована технологія.
     3.5. Функція «Абонементне обслуговування користувачів» здійснюється для індивідуального бібліотечно-інформаційного обслуговування всіх учасників освітнього процесу з використанням електронного каталогу, автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем і тематичних баз даних.
 
4. Автоматизація бібліотечно-інформаційних процесів
 
     4.1. Метою автоматизації є впровадження нових методів, засобів та інструментів бібліотечно-інформаційного обслуговування на новітній освітній платформі. Автоматизація передбачає виконання працівником ШБІЦ окремих функцій і операцій із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).
     4.2. Основу ІКТ складають вітчизняні автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи (АБІС), які мають єдину систему класифікації документів і технологію використання.
     4.3. Автоматизовані системи забезпечують роботу з власне шкільним інформаційним фондом («внутрішня» система), а також з інформаційними фондами позашкільної підготовки («зовнішні системи»).
     4.4. Автоматизація бібліотечно-інформаційних процесів будується на основі використання єдиних класифікаторів, а значить уніфікованих електронних каталогів.
     4.5. Автоматизовані системи та технології забезпечують потужну інформаційну платформу для динамічного і ефективного обслуговування навчального закладу.
 
5. Технічне і телекомунікаційне оснащення
 

     5.1. Технічне оснащення ШБІЦ включає комп’ютери, принтери, сканер, відео-проектор, копіювальний апарат та інші засоби. Телекомунікаційне оснащення передбачає наявність в ШБІЦ мережі інтернет, а також технічних засобів для забезпечення роботи комп’ютерів у внутрішкільній локальній мережі (якщо така функціонує в навчальному закладі).
     5.2. Головним і визначальним чинником впровадження в ШБІЦ інформаційно-комунікаційних технологій є парк комп’ютерів. Їх кількість зорієнтована на комплектність навчального закладу. Мінімальне оснащення складає три комп’ютери: для бібліографічної роботи; для роботи на абонементі, для користувачів у вільному доступі.
     5.3. Розвиток ШБІЦ передбачає облаштування окремого приміщення, встановлення в ньому комп’ютерів з підключенням до мережі інтернет, розміщення екрана для відео-демонстрацій. Комп’ютери можуть об’єднуватися в локальну мережу або працювати автономно.
     5.4. Навчальний заклад забезпечує сервісне технічне і системне програмне обслуговування технічних засобів.

 
6. Управління, штати, оплата праці
 

     6.1. Загальне керівництво роботою ШБІЦ здійснює керівник навчального закладу.
     6.2. ШБІЦ очолює інформаційний адміністратор. На нього покладається безпосереднє керівництво і відповідальність за організацію та результати діяльності підрозділу. Інформаційний адміністратор входить до педагогічної ради. Професія «Інформаційний адміністратор» віднесена до категорії педагогічних працівників.
     6.3. ШБІЦ функціонує за річним планом, який узгоджується з річним планом роботи навчального закладу.
     6.4. Для організації своєї роботи ШБІЦ готує пакет нормативних документів внутрішнього регулювання. Вони складаються на основі профільних нормативно-правових документів різних галузей і регламентують окремі частини діяльності. Такими документами є: Положенням про ШБІЦ; Правила користування ШБІЦ; Правила техніки та протипожежної безпеки; Санітарно-гігієнічні вимоги тощо. Документи затверджуються керівником навчального закладу і підлягають постійному зберіганню.
     6.5. ШБІЦ веде своє діловодство. До номенклатури справ включаються документи з переписки, облікові та звітні документи. Тут же зберігаються посадові інструкції працівників, а також організаційно-технологічна документація.
     6.6. Трудові відносини працівників регулюються трудовим законодавством України та колективним договором навчального закладу. Режим роботи узгоджується з внутрішнім трудовим розпорядком.
     6.7. Штатна чисельність працівників ШБІЦ визначається згідно з галузевими Типовими штатними нормативами і залежить від кількості класів у навчальному закладі. Крім інформаційного адміністратора штатна структура може включати посаду бібліотекаря. Обов’язки працівників ШБІЦ визначаються посадовими інструкціями.
     6.8. Для працівників ШБІЦ проводиться періодична атестація згідно з чинним нормативним регулюванням в галузях освіти і культури.
     6.9. Оплата праці інформаційного адміністратора здійснюється за Єдиною тарифною сіткою в порядку і на умовах оплати праці педагогічних працівників. Оплата праці бібліотекаря регулюється нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади в галузі культури, виходячи зі встановлених посадових окладів з урахуванням підвищень, доплат і надбавок.

 
7. Прикінцеві положення
 
     7.1. Реорганізація шкільної бібліотеки в ШБІЦ здійснюється за кількома напрямами: організаційним, нормативно-правовим, технічним, кадровим, фінансовим. Найбільш відповідальний із них, кадровий, передбачає вирішення комплексу питань з перепідготовки нинішнього корпусу бібліотекарів, навчання нових фахівців, забезпечення належного рівня оплати праці.
     7.2. ШБІЦ створюється кожним навчальним закладом самостійно у різні часові періоди. Рушійним чинником є усвідомлення керівництвом та бібліотекарями необхідності змін, потреби побудови освітнього процесу на основі перспективного і визначального ресурсу — інформації.
     7.3. Робочий трансформаційний процес розгортається за ініціативою і рішенням посадових осіб навчального закладу. Питання, що пов’язані з нормативно-правовим забезпеченням функціонування ШБІЦ, вирішуються галузевим міністерством.
______________________________________
 


     Проект Примірного положення розроблений Українським інститутом нормативної інформації згідно з Концептуальними засадами реформування середньої освіти «Нова українська школа» на виконання Всеукраїнського експерименту за інноваційним освітнім проектом «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо» (наказ МОН України від 05.08.2014 р. № 900)
 

Керівник творчої групи  Юрій Зражевськи